Den hemmelige søkerlista skulle ikke vært hemmelig: – Må offentliggjøres

Statsforvalteren har gitt avisa Sør-Trøndelag medhold i klagen mot Skaun kommune, som hemmeligholdt seks av søkerne til stillinga som kommunedirektør.

Statsforvalteren skriver at Petter Lindseth er en av de fem søkerne som ikke skulle vært unntatt offentlighet, og ber Skaun kommune om å offentliggjøre de siste fire.  Foto: Erik Eikebrokk/privat

Nyheter

Da Skaun kommune skulle ansette ny kommunedirektør på nyåret, kom det inn atten søknader. En rekke av søkerne ba om å bli unntatt offentlighet, og åtte av søkerne fikk ønsket innvilga. Et viktig prinsipp i offentlig forvaltning, er åpenhet og innsyn. På bakgrunn av dette klaget avisa Sør-Trøndelag til Statsforvalteren på at nesten halvparten av søkerne var hemmelig.