Endrer krav til ST-bygg

Rådmannen vil ikke tillate at det bygges svalganger mot Orkdalsveien.

Dette er det nye forslaget fra Primahus til nytt bygg på ST-tomta.  Foto: Primahus bolig

Nyheter

Om alt går etter planen, vil politikerne i Orkland behandle saken om ST-kvartalet for nest siste gang på onsdag. Da skal reguleringsplanen behandles i forvaltningsutvalget. Om det ikke blir store endringer der, vil kommunestyret sluttbehandle planen i sitt siste møte før sommerferien.