Kan ha løst den «gordiske knuten»: – Det er litt rart om det står at vi er enige

For to år siden etterlyste Willy Horrigmo (Buviklista) hjelp fra Aleksander den store for å løse planarbeidet på Venn. Nå sendes ny områdeplan ut på høring.

Planen er å bygge nytt oppvekstsenter på dagens skoletomt.  Foto: Erik Eikebrokk

Å inkludere Hernes-tomta i planforslaget, vi trolig forsinke byggestart med mellom seks og tolv måneder

Kai Øverland, avdelingsleder teknisk kontor
Nyheter

På torsdag legges forslag til ny områdeplan på Venn frem for kommunestyret i Skaun. Dette etter at planen har vært ute på en omfattende høringsrunde, med flere titalls svar, bestående av innsigelser, forslag og innspill fra sektormyndigheter, grunneiere, lokale interessenter og innbyggere.