Har kastet 4 av 10 500 vaksiner: - Vi huker nærmest inn forbigående på gaten

Orkland har bare kastet fire vaksiner som følge av at de ikke har hatt noen å gi vaksinen til.

Orkland kommune har kastet bare 4-5 vaksiner fordi folk ikke har møtt til avtalt time.  Foto: Orkland kommune

Nyheter

Orkland har ifølge sin egen statistikk satt 10 565 vaksiner så langt. Smittevernoverlege, Peter Melien Trojanowski, sier at de gjør alt for å unngå å kaste vaksiner. Det har bare skjedd fire - fem ganger etter at kommunen startet med vaksineringen.