Lokal forskrift: Stenger ned kultur, idrett og skjenking etter smitteutbrudd

Rennebu har vedtatt en lokal forskrift som trer i kraft fra midnatt 11. juni.

Rennebu kommune velger å ha strengere regler enn de nasjonale, på grunn av smittesituasjonen.  Foto: Arkiv

Nyheter

Kommunene er i smittevernloven gitt hjemmel til å vedta lokale bestemmelser om smittevern. Som følge av pågående utbrudd i Rennebu kommune, er det nødvendig å innføre tiltak som er strengere enn nasjonale føringer.