Å benytte seg av tiltakslista blir sett på som siste utvei

Einar Vaagland (Halsalista) er bekymret for hvordan det skal gå med gammelkommunen sin.  Foto: John M. Myrhaug

Dere tar ikke inn over dere alvoret.

Einar Vaagland
Nyheter

Tirsdag sluttet formannskapet i Heim seg til den framlagte lovpålagte tiltaksplanen for perioden 2021-2024 som rådmannen har utarbeidet for å få skikk på økonomien i kommunen. Siden Heim er en Robek-kommune, er det et krav i kommuneloven at ei slik tiltaksplan skal vedtas. Endelig vedtak skjer i kommunestyret 24. juni.