Sju søknader om tilskudd - like mange avslag

Det mangler ikke gode prosjekt. Det mangler penger.

- Vi er nå i en fase der vi ikke må ramme lovpålagte oppgaver, sier varaordfører Marit Liabø Sandvik (Ap).  Foto: John M. Myrhaug

Nå må vi ta grep som ikke rammer lovpålagte oppgaver.

Marit Liabø Sandvik
Nyheter

Formannskapet i Heim behandlet tirsdag åtte søknader om økonomisk støtte til ulike formål. Samtlige fikk negativt svar med «av budsjettmessige årsaker» som begrunnelse. Kommunens Robek-status forplanter seg nå ut til innbyggerne.