Kommunen sa nei. Da kom naboen på banen

- Helt naturlig for oss å gjøre dette.

Torsdag ble det utdelt gavesjekker. Fra venstre: Banksjef Tor Espnes, varaordfører Marit Liabø Sandvik, samt Jan Zetlitz Lien, Tore Stavås og Arild Bjerkli, som representerer de to lagene som fikk støtte fra banken.  Foto: John M. Myrhaug

Med en så nær tilknytning til hverandre, følte vi det var riktig å støtte opp når kommunen - av helt forståelige årsaker - måtte si nei.

Tor Espnes, banksjef
Nyheter

Da banksjef Tor Espnes i Hemne Sparebank leste ST på nett og så at formannskapet i Heim hadde avslått søknaden fra flere lag og organisasjoner om økonomisk støtte, nærmest hasteinnkalte han til internmøte.