Sa ja til fritidsboliger: - Vi er kjempeskuffet

Historielaget påpekte mulig inntektstap som følge av bygginga da de møtte ST i april. Fra venstre: Bjørn Fjærli, Ole Otnes, Gustav Figenschou, Sølvi Figenschou og Kåre Hendset.  Foto: John M. Myrhaug

Vi savner politisk oppmerksomhet og interesse for de høringsuttalelse og innsigelsene som er kommet.

Hildur Hestnes
Nyheter

Formannskapet i Heim sier ja til forslag til reguleringsplan for bryggehus på Otnes i Heim. Det er selskapet Aktiva Råd og Regnskap som er utbygger. De planlegger å bygge seks fritidsboliger i strandsonen i et område like nord for Otnesbrygga. Torsdag skal saken sluttbehandles i kommunestyret.