Tora Vaagan Hofset (H) søker fritak fra alle politiske verv

Tora Vaagan Hofset søker om fritak fra sine politiske verv ut valgperioden.  Foto: John M. Myrhaug

Nyheter

Tora Vaagan Hofset (H) har søkt om fritak fra alle sine politiske verv ut inneværende valgperiode. Hofset sitter i kommunestyret, formannskapet, hun er medlem av administrasjonsutvalget og forhandlingsutvalget, samt at hun også har andre verv der hun representerer Heim kommune.