Varsler uvanlig mye helikoptertrafikk

NGU skal kartlegge kvikkleireforekomster i Orkland.

Kartlegginga skal foregå ved bruk av helikopter og denne målesonden.  Foto: Privat

Nyheter

I slutten av juli skal Norges geologiske undersøkelse (NGU) i samarbeid med Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) utføre magnetiske, elektromagnetiske og radiometriske målinger fra helikopter i den nordlige delen av Orkland kommune.