Saksøker kommunen for mobbing i mange år. Mener skolen har ødelagt livet hans og krever oppreisning

Kenneth Reitan (28) saksøker Meldal kommune, nå Orkland kommune, for mobbing i mange år, først ved Å barneskole og senere ved Meldal ungdomsskole på Løkken.

Her skal jeg brette ut hjertet mitt for kommunen og fremmede mennesker.

Kenneth Reitan
Nyheter

Reitan mener at mobbingen og plagingen gjennom hele skolegangen gjør at han i dag har store problemer med å fungere i arbeidslivet, og også privat på grunn av senskadene etter mobbingen.