Her kommer enda et nytt hyttefelt - men det kan bli stoppet

I kommuneplanens arealdel kan det bli aktuelt å stoppe gjennomføringa av reguleringsplaner som allerede er vedtatt. Nå ber kommunen om innbyggernes innspill.

Bildet er fra forvaltningsutvalgets befaring i juni, da flere reguleringsplaner for nye hytteområder ble behandlet.   Foto: Privat

Nyheter

ST hadde nylig en artikkel om politisk uenighet i forvaltningsutvalget når det gjelder omfanget av hyttebygging i Orkland. Senterpartiet har stått i front når det gjelder å få godkjent nye hytteområder, og partiet har flere ganger ønsket en mer omfattende utbygging enn det administrasjonen har anbefalt.