- Vi vil tilby noe som er ekstraordinært

Vatn fisk i Agdenes har investert i spesialbygde båter for å bli best i verden på krepsefiske.

Lars Vatn driver Vatn fisk sammen med sin far, Øystein Vatn, og har tilhold i Agdenes. - Vi skal bli best i verden på kreps, sier Lars Vatn.  Foto: Toril Langmo Skjetne

Nyheter

Gründer Lars Vatn i Vatn fisk sier de ser opp og fram etter det som har vært en tung tid på grunn av koronaen. De har nå tatt steget med å få spesialbygd båter kun for formålet å fiske kreps.