Nedslående resultater etter tungbilkontroll

Nesten halvparten av de kontrollerte kjøretøyene fikk kjøreforbud.
Nyheter

Statens Vegvesen kontrollerte tirsdag 20. juli 19 tunge kjøretøy ved Sandmoen kontrollstasjon på Heimdal. Av disse ble hele ni kjøretøy pålagt kjøre- eller bruksforbud.