– Det er ikke sant!

Finneren har krav på finnerlønn.

Her på denne eiendommen ble det i august i år funnet et sverd og ei øks fra år 900 e.Kr. Grunneierne Arnt og Oddveig Olstad i bakgrunnen.  

Nyheter

I sommer ble et sverd og ei øks fra vikingtida funnet på et jorde på Mannsfjellet i Buvika. Funnet ble gjort 14. august på eiendommen til gårdbruker Arnt Olstad, like ved en nylig registrert gravhaug.


Slik ser vikingsverdet ut

Magnus Meistad skulle bare lete etter mynter.

 

Eksperter fra NTNU Vitenskapsmuseet jobbet på stedet i flere dager. Lokale folk ankom også stedet for å se gjenstandene fra år 900 e.Kr.

Så oppstod ryktet om at grunneieren må ta deler av kostnadene ved slike funn. Men det avkrefter fylkesarkeolog i Sør-Trøndelag, Kristian Pettersen, kontant.

– Det er ikke sant! Staten tar i utgangspunktet alle kostnadene. Når det blir gjort slike funn, er vi veldig interessert i å vite hva det er, og da er vi avhengig av et godt samarbeid med grunneierne, sier han.

– Hvis grunneierne har blitt påført kostnader, ville de naturligvis ikke varslet i like stor grad når de fant noe på sin eiendom, legger han til.

Men: Dersom grunneierne ønsker å utvikle jorda si, blant annet ved å sette opp boliger, og det gjøres arkeologiske funn under opparbeidelsen av tomta, kan han risikere at funnene først må sikres før bygging. Og da må ofte grunneieren ta deler av «sikringskostnadene».


 

– Hva med de som gjør funnene? Får de noe?

– De har krav på en symbolsk finnerlønn, samt et diplom og et godt bilde av gjenstanden(e), sier fylkesarkeologen uten å vite helt konkret hvilken sum det er snakk om for vikingsverdet i denne saken.

Og husk: Finner du noe av arkeologisk verdi i jorda, skal du levere det til Vitenskapsmuseet.