Kulturleder grep inn mot rockeband

Her ved Orkdal kulturscene skulle 300 elever ved Follo høre rockekonsert på mandag. Arkivbilde 

Her er bandet til Kenneth Kapstad, som mandag spilte for Follo-elver ved kulturscenen i Orkdal. Foto: Privat 

Nyheter

Samtlige 2.- og 3.klassinger ved Orkdal vidaregåande skole (Follo) var mandag på dagtid invitert til rockekonsert ved Orkdal kulturscene, i regi av Den kulturelle skolesekken.

Men under lydprøvene før konserten, grep kulturleder i Orkdal kommune, Arne Fagerholt, inn og påpekte at lydnivået var uforsvarlig høyt. Han ba bandet dempe seg.

– Det nektet de. Da truet de med å avlyse konserten, sier Fagerholt.

Trommis i bandet, Kennet Kapstad, omtaler Fagerholts aksjon for «ufattelig dårlig».

– Er vi i 1960? Skal vi ikke spille rock lenger? spør trommeslageren, som er kjent fra band som Motorpsycho, Animal Alpha, Goat the Head, God Seed, Spidergawd, Monolithic og Gåte.

– Er det ikke toleransen for rock’n roll på kulturscenen i Orkdal, Fagerholt?

– Vi ønsker rock’n roll i vårt kulturhus, men vi må forholde oss til det som er forsvarlig. Det er stor forskjell på lydnivået på en rockekonsert på en åpen stadion og i et lukket rom, svarer han.

Fagerholt kontaktet konsertens arrangør, Sør-Trøndelag fylkeskommune. Via manageren ble bandet ifølge kulturlederen bedt om å dempe seg.

– Vi var klar over at det fortsatt var høy lyd, derfor ble elevene orientert om at de selv avgjorde om de ville inn å høre på.

Disputten mellom partene endte altså med følgende: Konserten ble spilt, men elevene fikk selv velge om de ville inn i salen. De som valgte å gå inn i lokalet, kunne gå når de ville, dersom lydnivået ble for høyt.

– Storparten av elevene gikk, sier Fagerholt.

– Kun den harde kjerne satt igjen. Men sånn er det: Elevene vil heller sitte i gangen med mobilene sine enn å høre musikk, sier Kapstad.

Fagerholt kontaktet samtidig HMS-tjenesten i Orkladal. De kom og målte lydnivået under konserten. Det viste 107 desibel. Ifølge desibelskalaen tilsvarer dette et oppstigende jetfly på 200 meters avstand.

HMS-tjenesten skal levere en rapport til fylkeskommunen i kjølvannet av konserten.

– Kulturscenen var i dette tilfellet kun arenaansvarlig. Da har vi ansvar for de som er til stede. Og i og med at konserten var obligatorisk i skolesammenheng, måtte vi ta grep, påpeker Fagerholt.

– Dette var rockebandets første konsert i en turné. Vi vil ikke torpedere opplegget, men jeg må si det har vært dårlig kvalitetssikring fra arrangørens (fylkeskommunen) side, legger han til.

Marit Løfaldli, musikklærer ved Orkdal vidaregåande skole, sier til ST: – Lydnivået var altfor høyt. Vi var flere musikklærere ved skolen til stede, og vi er utøvende musikere. Alle støtter Fagerholt i at han tok grep.

Kenneth Kapstad, som selv har gått på Follo, sier det er synd at det ble slik, når det endelig var noe for «kidsa».

PS! Den kulturelle skolesekken er en nasjonal satsing som skal bidra til at elever i Norge får møte profesjonell kunst og kultur av alle slag. Satsingen finansieres av Tippemiddeloverskuddet og forutsetter et samarbeid mellom kultur- og skolesektoren.