Streiker for å forsvare arbeidsmiljøloven

1,5 mill. fagorganiserte over hele landet deltar i markeringen.

De sier de streiker for en viktig sak. Fra venstre Roger Aune, Inge Heimsbakk, Gunn-Hilde Opsal og Mona Sørgård. 

Nyheter

Onsdag 28. januar går ca 1,5 mill. arbeidstakere fra LO, Unio og YS ut i et to timer lang politisk streik for å protestere på regjeringens forslag om endringer i arbeidsmiljøloven.

I Hemne skal markeringa skje utenfor rådhuset.

– Vi kunne ha valgt å delta på stormarkeringa i Trondheim, men vi velger å synliggjøre streiken lokalt i stedet. Det er også viktig, sier Roger Aune, klubbleder for Industri Energi ved Wacker Holla Metall.

Endringer og konsekvenser

De fagorganiserte streiker for å unngå endringer i arbeidsmiljøloven. Endringene gir arbeidsgiver utvidet rett til:

* midlertidige ansettelser

* pålagt overtidsarbeid

* inngå avtale om lengre arbeidsdager

* pålegge søndags- og helgearbeid

* gi arbeidstakere dårligere betalt for beredskapsvakt

Dette mener de fagorganiserte vil gi:

* svekket ansettelsesvern

* redusert reell medbestemmelse

* manglende forutsigbarhet i hverdagen

* svekket varlingsmulighet på arbeidsplassen

* press på organisasjonenes oppslutning og ansvarlighet

– Superviktig

– Vi er redd for at den nordiske modellen, som er sterkest her i Norge, forsvinner. Den går ut på et trepartssamarbeid mellom regjering og partene. Regjeringa legger opp til fagforeningsknusing, og vi risikerer Maggie Thatcher-tilstander, sier Mona Sørgård i Fellesforbundet.

– Arbeidsmiljøloven er superviktig for kommende generasjoner og vikarer, og kan i verste fall ramme en fjerdedel av alle arbeidstakere. Det er alvorlig, sier Roger Aune.

Tør ikke si fra

LO sentralt kaller forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven en løsarbeiderpakke. «Titusenvis av midlertidig ansatte må bøye nakken når sjefen gir kommando, de vet ikke hvordan de skal betale husleie og barnehage neste kvartal, og de tør ikke si fra når sikkerhetsbestemmelsene på arbeidsplassen brytes», heter det blant annet i oppropet fra LO.