Fikk 6 mill. i erstatning

Se hva som gikk galt da kvinnen skulle føde på Orkdal sjukehus. Kvinnen fikk i retten tilkjent dobbelt så mye som det pasientskadeerstatninga tok ansvar for.

Det var her ved fødeavdelinga på Orkdal sjukehus kvinnen ble påført alvorlige skader under fødselen i 2009. 

Nyheter

En kvinne bosatt i Sør-Trøndelag, og i en av kommunene i avisa Sør-Trøndelags nedslagsfelt, er tilkjent 6 millioner kroner i erstatning etter at det meste gikk galt under en fødsel i 2009.

Bakgrunnen for skaden er at hun måtte ta keisersnitt, og det måtte settes inn en infusjonskanyle i venstre arm. Men på grunn av en feil, gikk luft intravenøst fra en slange. Kvinnen ble påført hjerneskade, fikk nedsatt syn og nedsatt bevegelighet.

Kvinnen fødte for øvrig en velskapt gutt denne augustdagen på Orkdal sjukehus i 2009.

– Han er verdens sprekeste gutt og ble heldigvis ikke skadet under fødselen, sier kvinnen, som ønsker å være anonym.

Medhold i det meste

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) erkjente høsten 2010 ansvar for pasientskaden, og det ble utbetalt vel 3,1 millioner kroner i erstatning. Summen inneholder blant annet ca 1 mill. kroner i ménerstatning, samt påført og framtidig inntektstap, påførte og framtidige utgifter, samt til arbeid i hjemmet, bistand og utgifter til boligbytte.

Beløpet var imidlertid langt under det kvinnen mente var en tilstrekkelig erstatning, og tidlig i fjor sommer tok hun ut stevning mot NPE. Sør-Trøndelag tingrett har gitt kvinnen medhold i det aller meste.

– Hun har nå fått til sammen ca 6 millioner i erstatning av et totalt krav på ca 8,5 millioner, sier hennes advokat Bjørn Morten Brauti til ST.

Upløyd mark

Det hun ikke har fått medhold i retten i, er deler av erstatningskravet om hjelp i hjemmet.

– I norsk rett har du krav på erstatning for hjelp du får i hjemmet fra slekt, familie og venner. Også om denne bistanden er såkalt «gratisarbeid». I dette tilfellet har nok min klient «overprestert» noe når det gjelder arbeid på hjemmebane, til tross for at hun er kraftig satt tilbake som følge av skaden idet hun gjør arbeid ut over det man med rimelighet kan forvente. Jeg mener derfor hun har krav på slik erstatning slik det ble framsatt påstand om, men temaet har ikke vært prøvd for domstolene før, sier Brauti.

– Meget betenkelig

Han har så langt ikke hatt samtaler med kvinnen etter at dommen falt i forrige uke.

– Vi skal ha et møte i neste uke. Vi vil da blant annet drøfte om vi kommer til å anke over dette punktet. Men jeg vil anta at hun likevel er bra fornøyd med dommen siden hun har fått gjennomslag for de fleste av sine krav, sier han.

– Hvor spesiell er denne saken?

– Den er spesiell fordi tingretten har tilkjent henne ca 100 prosent mer enn det hun fikk fra NPE.

Det er kun ménerstatninga på i underkant av 1 mill. kroner partene var enige om i retten.

– Det er meget betenkelig og unødvendig. Staten/NPE burde ha betalt ut erstatning for lenge siden i denne saken. Slik skal det ikke være. Nå har altså domstolen slått fast at min klient langt på vei har fått fullt medhold, sier Brauti.

Kvinnen selv ønsker foreløpig ikke å kommentere dommen.

– Jeg vil ha en rettskraftig dom før jeg kommenterer om jeg er fornøyd eller ikke, sier hun.

Uvisst om anke

NPE på sin side prosederte i retten på full frifinnelse når det gjelder kravet som tingretten behandlet og som altså gikk ut over det Staten allerede har erkjent ansvar for og utbetalt.

– Det kan derfor være en risiko for at NPE anker dommen, sier Brauti.

– Vi vurderer ankespørsmålet fram til ankefristen, som er én måned. Vi har derfor ikke noe svar på det nå, sier advokat Kari Løchen i Pasientskadenemnda.