Kvinne i 90-åra til retten for å oppheve eiendomssalg

Advokaten sier hun var påvirket av medikamenter da hun solgte eiendom til sin tidligere hjemmehjelp for nesten én million under takst. Saksøkte mener avtalen er rettslig gyldig og var delvis en gave.

Kvinnen i 90-åra og samboerparet møtes i retten 9. april. Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Ei kvinne i 90-åra bosatt i STs nedslagsfelt går rettens vei for å få opphevet salget av en eiendom til et yngre samboerpar.

– Da salget ble gjennomført i mai i fjor, gikk min klient på sove- og nervemedisiner, og ble av den grunn likegyldig og ute av stand til å forstå hva hun gjorde. Hun krever nå at salget blir kjent ugyldig, sier kvinnens advokat Olav Kuvås.

To takster

Eiendommen er et småbruk i samme kommune som begge parter i saken er bosatt i.

Kvinnen i 90-åra solgte eiendommen til samboerparet for 400 000 kroner. Det forelå på dette tidspunktet to takster; en på 1 250 000 kroner og en på 1 370 000 kroner. Ifølge Kuvås var det ingen visning eller andre interessenter i bildet.

– Det er innlysende at eiendommen var ment for salg på det åpne markedet siden det var foretatt takst, sier han.

Kommunalt ansatt

Kuvås mener det er et viktig moment i saken at hans klient ble kjent med kvinnen i paret da hun jobbet som hjemmehjelp i den aktuelle kommunen.

– Kommunens etiske retningslinjer sier at alle; både ansatte og folkevalgte, skal unngå å få personlige fordeler gjennom sitt virke. I dette tilfellet sluttet riktig nok kvinnen som hjemmehjelp nesten to år i forveien. Men det er likevel åpenbart at kjennskapet mellom de to oppsto som følge av kvinnens ansettelsesforhold i kommunen, sier han.

– Hadde de kjent hverandre lenge?

– Nei, det skal ikke være snakk om et langvarig kjennskap.

Delvis gave

Advokat Frode Kvernrød, som representerer samboerparet, mener avtalen er rettslig gyldig.

– Eiendommen ble overdratt delvis som en gave til mine klienter, sier Kvernrød.

– Hvilken relasjon er det mellom kvinnen og samboerparet som tilsier at de skulle få en gave til en verdi av nesten én million?

– Jeg ønsker ikke å komme inn på forholdet mellom dem og hva slags motiv kvinnen hadde for å gi dem en slik gave. Men de hadde et nært forhold, sier Kvernrød.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

– Jeg vil være forsiktig med å forhåndsprosedere en sak som skal opp i retten i media, sier han.

Én dag i retten

Tvistesaken er berammet til 9. april i Sør-Trøndelag tingrett. Én dag er satt av.