Nå må du ha førerkort for sykkel

4000 kroner i utgift er konsekvensen av å få bystatus. Syklist: – Latterlig og uforståelig. Politiet: – Dette er positivt.

Arnt Tronvoll er stor motstander av førerkort-påbudet for syklister. – Jeg opplever det som at det er vi syklistene som nå «betaler» for at Orkanger fikk bystatus, sier han. 

Nyheter

ORKDAL: Det er EØS-direktiv nummer 3 som tvinger syklende på offentlig vei til å ta førerprøve. Direktivet gjelder alle steder i landet som har bystatus, og vil derfor slå inn for fullt i Orkdal. Opplæringa vil koste ca 4000 kroner.

Nok er nok

– Dette er et latterlig og uforståelig påbud i ei tid der alle politikere snakker om folkehelse. Å sykle til og fra jobb er folkehelse på sitt beste, sier Arnt Tronvoll, som er sykkelpendler fra Hoston til Orkdal rådhus – tur/retur ca fem mil.

– Vil du begynne å bruke bilen nå?

– Nei, sykling betyr så mye for meg at det vil jeg nok fortsette med. Men for de som vurderer å gå over fra bil til sykkel, kan dette påbudet være det som setter en stopper for slike planer.

Tronvoll mener også at nok er nok når det gjelder kostnader på veiene.

– Vi betaler årsavgift, bomavgift og flere steder piggdekkavgift, og så kommer dette i tillegg. Jeg kunne veldig gjerne ha tenkt meg å kjøpe utstyr til sykkelen for 4000 kroner i stedet. Jeg opplever det som at det er vi syklistene som nå «betaler» for at Orkanger fikk bystatus, sier han.

Mer krevende

Politiet ser positivt på bestemmelsen.

– Syklister utgjør en betydelig del av trafikkbildet, og politiet er positive til førerprøve for syklister, som er noen av de mest utsatte gruppene vi har i trafikken.

Det sier Randi Fagerholt ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor. Hun mener innføringa på steder med bystatus også er bra.

– Der det er bystatus, er det også et mer krevende trafikkmønster, så vi håper dette fører til færre ulykker, sier Fagerholt.

Praksis og teori

Nettopp mange trafikkulykker er også bakgrunnen for innføringa av et slikt EØS-direktiv.

– Direktiv nummer 2 omfattet MC-førere. Et lignende direktiv også for syklister, er en naturlig oppfølger. Vi er godt forberedt, og har allerede øremerket to ansatte til å ta seg av denne opplæringa, sier daglig leder Gaute Berg ved Orkdal Trafikkskole.

– Hvordan gjennomføres testen som skal føre til «sykkelsertifikat»?

– Den praktiske delen skjer på bane og ute i trafikken, og er mye lik opplæringa for moped. I tillegg er det en fire timer lang teoretisk opplæring som ender opp med en teoriprøve hos Biltilsynet, sier Berg.

– Men 4000 kroner for å lære seg noe de fleste kan fra før?

– Jeg tror de fleste vil oppleve dette som en god investering, da det vil gi økt trafikksikkerhet for alle.

Halv pris etter stryk

Orkdal Trafikkskole tar allerede fra i dag av imot timebestilling.

– Det er bare å starte nå; jo før, jo bedre. Slik opplæring må nødvendigvis foregå i sommerhalvåret, og vi satser på å få fullført opplæringa for flest mulig i år. De som ikke rekker å ta førerkortet i år, har dispensasjon fram til neste vår, og i løpet av neste år skal alle ha gjennomført.

– Hvis du ikke består?

– Da må du enten la sykkelen stå eller ta ny prøve, da til halv pris.

15-årsgrense

Barn på sykkel, for eksempel til/fra skolen, kommer ikke inn under bestemmelsen da det forutsettes at de benytter gang- og sykkelveiene.

– Fra 15 år må du ha førerbevis, opplyser Berg.