Travsporten sparer 100 millioner

Nyheter

Det er nå klart at det travet får skattefritak ved salg av Leangen travbane. Det bekrefter Per Garberg, som er nestleder i Det norske travselskap (DNT).

Det betyr at travet beholder rundt 100 millioner kroner, som ellers ville gått til skatt av eiendomssalget.

– Dette er en kjempesak. Det har så mye å si for travet, og det er retningsgivende for andre anlegg som blir solgt.

De siste månedene har det vært jobbet aktivt for å stoppe salget av Leangen travbane. Bant dem er Sven-Tore Jacobsen fra Skaun. Nyheten om skattefritak er etter all sannsynlighet spikeren i kista for denne kampen.

– Dette gjør DNT enda sikrere i spørsmålet om salg av Leangen, og salget vil antakelig bli vedtatt på DNTs styremøte neste helg, sier Garberg.

Travet er lovt en minstepris på 510 millioner kroner for Leangen, avhengig av reguleringsplanen som blir vedtatt. Kjøpesummen kan bli så høy som 750 millioner kroner.