Kamp om styreverv

Arne Nielsen har vært styreleder i Orkla fellesforvaltning i en årrekke, men ble ikke gjenvalgt som styremedlem fra Meldal krets. Nå sår styret tvil om hvorvidt valget er gyldig.

Frank Blokkum og Jøran Rindal mener å ha dokumentert at valget har gått rett for seg.  Foto: Ingrid S. Hultgreen

Nyheter

«Styret er av den oppfatning at årets valg i Meldal brøt med tidligere valgpraksis og ikke ble gjennomført i henhold til dagens vedtekter», skriver styret i en innkalling til ekstraordinært kretsmøte som skal finne sted 23. april. På sakskartet fremmer der en sak om hvorvidt valget skal underkjennes, samt eventuelt nyvalg.

– Nok er nok. Det er helt utrolig ikke å akseptere et demokratisk valg. Får man ikke fornyet tillit, så får man ikke det. Valgresultatet tilsier at folk vil ha en endring, sier Jøran Rindal, leder i valgkomiteen.

Stilte motkandidat

Da det årlige kretsmøtet i Meldal krets av Orkla fellesforvaltning ble avholdt 26. februar, ble Knut Voldøyen innvalgt. Arne Nielsen fikk færre stemmer, og var derfor ikke valgbart til å fortsette som styreleder i Orkla fellesforvaltning (OVF), et verv han har hatt i en årrekke.


Slutt etter 37 år som laksefiskere i Orkla

Om forvaltning av laksefiske: – Nok er nok.

 

Bakgrunn: Valgkomiteen hadde oppnevnt Voldøyen som motkandidat, og mobilisert til en stor oppslutning om møtet blant folk som ville støtte Voldøyen. Han fikk 23 stemmer, mens Nielsen fikk 17.

– Nilsen har sittet i 16-17 år, og gjort en kjempeinnsats på mange områder. Men nå ønsker vi et skifte, og stilte derfor Knut Voldøyen som motkandidat. Det var ingen som hadde kommentarer til hvordan valget var gjennomført i etterkant, og vi hørte ikke noe før vi fikk innkalling til et nytt møte.

– Mobiliserte dere i det stille for at Nielsen ikke skulle bli gjenvalgt?

– Vi holdt bevisst kortene til brystet. Vi sendte ikke ut innstillinga på forhånd, noe vi heller ikke var pliktige til, sier Rindal.

– Ikke livstid

Rindal holdt et innlegg på møtet hvor han kom med kritikk av Nielsen for blant annet stadig endring av fiskeregler, manglende kultivering og smoltsperre samt negativt omdømme rundt elva som har gitt sviktende fisketurisme og inntekter.


Svarer på krass kritikk om laksefisket

Orkla fellesforvaltning får kritikk av veteranfiskere. Her kommer svaret tilbake.

 

– Nielsen har ingen livstidsrett til vervet, og mange mener det er på tide med en endring. Det er et svakhetstegn for forvaltningen at styreleder har sittet så lenge, sier Rindal.

Styret har imidlertid reagert på måten valget ble gjennomført på, ved at det ikke ble sent ut innstilling på forhånd. Noe som har vært praksis tidligere. Hadde dette vært gjort, kunne tilhengerne til Nielsen også mobilisert for å få stemmer i hans favør.

– Men selv om det har vært praksis tidligere å sende ut slik informasjon på forhånd, så står det ingenting i vedtektene om at det skal gjøres, sier Rindal, som mener valgkomiteen har sitt på det tørre.

Medhold juridisk

Dette har de også fått støtte for hos Advokatfirmaet Nidaros DA, hvor en advokat har vurdert kretsmøtet i Meldal juridisk.

«Valgkomiteen skal slik vedtektene er utformet ikke forelegge sine kandidater for styret før kretsmøte», fastslår advokaten, før han i konklusjonen sin skriver: «Etter min vurdering har valg av styremedlem gått riktig for seg, og det er ingen juridisk anledning til valg av nytt styremedlem», skriver han.


Her er fiskereglene i Orkla neste år

2015: Sesongkvote på fire laks.


Styret på sin side skriver i innkallinga til nytt kretsmøte at de mener valgresultatet ble påvirket av prosessen forut, og stiller spørsmålstegn ved om valget er gyldig.

Taper inntekt

Det kan ligge an til et opphetet møte i Meldal rådhus 23. april, hvor det skal debatteres rundt gyldigheten av valget.

For Rindal og hans meningsfeller handler det om å få en endret kurs i forvaltninga.

– Fredning av hunnlaks, kompliserte fiskeregler, kontroller og mistenkeliggjøring gjør at mange fisketurister uteblir fra elva i 2015. De gidder ikke holde på med dette lenger, og drar til andre elver. Det er ikke moro å fiske lenger, og de kommer ikke tilbake før det blir regelendringer. Elveeierne og dalføret taper store summer på dårligere belegg. Det krisemaksimeres og tas altfor bastante og raske beslutninger, som det stilles spørsmålstegn om det er hold i, sier han.

Rindal påpeker at Orkla er ei fantastisk laseelv som trenger å forvaltes riktig framover.

– Ingen kommentar

Styret i Orkla fellesforvaltning vil ikke kommentere saken overfor ST.

ST har snakket med styreleder Arne Nielsen, som er blant de som har underskrevet innkallinga til ekstraordinært kretsmøte, etter at han selv ikke ble gjenvalgt. Han sier han ikke ønsker å kommentere saken gjennom media, men at han kommer til å gi uttrykk for sitt syn på møtet.


Her er elvene på storlakstoppen

Se hvor på lista Orkla havnet.

 

Han har forøvrig erklært seg inhabil i den videre behandlinga av saken, og ber ST ta kontakt med styremedlem Ola Bye. Bye sier til ST at styret er blitt enige om å ikke kommentere saken ytterligere.

Les mer om saken i tirsdagens papiravis