Omkamp om styreverv

Arne Nielsen ble likevel gjenvalgt som styrekandidat fra Meldal krets i Orkla fellesforvaltning.

Det var stort oppmøte på det ekstraordinære kretsmøtet. 

Arne Nielsen. 

Nyheter

Torsdagens ekstraordinære kretsmøte var folksomt, og flertallet ville ha Nielsen inn i styret videre.

– Takk for tilliten. Jeg har holdt på med dette i mange år, og har mye kompetanse. Jeg er fortsatt motivert for å gjøre en innsats for dere, sa Nielsen etter valget.


Kamp om styreverv

Arne Nielsen har vært styreleder i Orkla fellesforvaltning i en årrekke, men ble ikke gjenvalgt som styremedlem fra Meldal krets. Nå sår styret tvil om hvorvidt valget er gyldig.


Betvilte valget
Nielsen ble opprinnelig ikke gjenvalgt på kretsmøtet 26. februar. Valgkomiteen, med leder Jøran Rindal i spissen, hadde i det stille mobilisert til oppslutning om motkandidat Knut Voldøien.

Styret i fellesforvaltninga svarte med å kalle inn til ekstraordinært kretsmøte, som ble avholdt i over tre timer torsdag kveld. De ga følgende begrunnelse for at de stilte tvil rundt valget i februar:

* Valgkomiteen sendte ikke inn sine kandidater på forhånd.

* I instruksen til valgkomiteen sto det at kandidat til styret skal velges blant representantene. Dette ble ikke gjort. Arne Nielsen, som var valgt inn i representantskapet, ble byttet ut med Knut Voldøien i etterkant, da Voldøien vant styrevalget.

* Begrunnelser fra advokat i forhold til at alle elveeiers interesser skal sikres, men ikke alle fikk lik informasjon før valget.

Disse ble valgt

Torsdag ble det først stemt over om valgresultatet fra 26. februar skulle godkjennes eller underkjennes, med flertall for å underkjenne det. Valgkomiteen valgte da å trekke seg.

Så ble det gjennomført nytt valg, hvor følgende ble valgt inn i representantskapet: Knut Voldøien, Jon Syrstad, Kjell Olav Berg, Ola Storås og Arne Nielsen. Vara: Roar Simundset.

Blant de fem i representantskapet fra Meldal, skulle det nomineres én styrekandidat og én vara. Som styrekandidat sto det mellom Arne Nielsen og Knut Voldøien. Nielsen fikk 33 stemmer og Voldøien fikk 21. Vara ble Kjell Olav Berg.


Les mer i STs papirutgave/eavis lørdag.