Her skifter over 100 millioner kroner eier

Foto: Håvard Kleppa 

Nyheter

Salvesen & Thams selger hele sin kraftvirksomhet til sørlandsbedriften Bekk og Strøm. Det gir et nisifret beløp inn på konto.

Det er fem småkraftverk som skifter eier 1. juni. Det samme gjør en god slump penger. Verken kjøper eller selger ønsker å si noe om prisen på kraftverkene, men ST har fått bekreftet at det dreier som et beløp i hundremillionkronersklassen.

Frigjør kapital

For Salvesen & Thams handler transaksjonen om et ønske om «kjappere» kapital, mens Bekk & Strøm satser i en bransje som de på sikt tror vil bli langt mer lønnsom enn i dag.

Slik begrunner Salvesen & Thams’ styreleder Bjørn Wiggen salget:

– Selv om det gir langsiktige inntekter å eie kraftverk, er det veldig kapitalkrevende og en langsiktig investering. Ved å selge frigjøres kapital som vi kan investere i andre områder, der omløpshastigheten på pengene er raskere.

Ydmykhet og respekt

Carl-Fredrik Lehland er daglig leder i Bekk og Strøm. Med oppkjøpet i Trøndelag har firmaet doblet antall kraftverk de har i sitt eie.

– Vi er stolte over at vi har fått anledning til å ta over disse historiske kraftverkene, og vi gjør det med stor ydmykhet og respekt og gleder oss til en stor tilstedeværelse i dalføret.

Les mer om denne saken i torsdagens ST.