Flere flyktninger?

Rindal har blitt bedt om å ta i mot flere flykninger, men rådmannen mener at de ikke har kapasitet til det.

Kommunestyret i Rindal skal behandle flyktningeforespørselen onsdag 5. mai.Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Onsdag 5. mai skal kommunestyret i Rindal avgjøre om de skal ta i mot flere flykninger.

Rådmannens innstilling sier at Rindal kommune ikke har mulighet til å bosette et større antall flyktninger enn det de allerede har vedtak om.

Henger etter

Rindal kommune har allerede sagt ja til å ta i mot ti flytninger per år fra 2014 til 2016. De kom ikke i gang med bosetting før i februar 2015. Det betyr at de er noe forsinket med antallet.

Per i dag har Rindal bosatt, eller sagt ja til, 12 personer. Dette er et nytt område for Rindal kommune, og i følge rådmannen har de nok utfordringer med å klare å bosette det antallet de allerede har sagt ja til. Den største utfordringen er boliger.

Syv ekstra

Det er kommet en henvendelse til alle landets ordførere angående bosetting av flyktninger med bakgrunn i dagens flyktningkrise. Norge har vedtatt å ta imot 1500 kvoteflyktninger fra Syria i 2015.

Rindal har blitt bedt om å ta imot syv ekstra flykninger. Dette utgjør til sammen 17 i 2015 og 14 til sammen i 2016.

Les også:


Kun sju ledige i Rindal

Lavest i hele Møre og Romsdal.