Rindal vender nesen nordover

Kommunestyret skal behandle den videre prosessen med kommunereformen i dag.

Rindalsordfører Ola T. Heggem ønsker at Rindal skal bli en del av Sør-Trøndelag, men er mer skeptisk til kommunesammenslåing.Arkifoto 

Forrige uke var representanter fra Rindal kommune i møte med representanter fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Fylkesmannen i Møre og Romsdal for å diskutere den framtidige organiseringen av Rindal. Fra venstre: Birgit Reisch, Ola T Heggem og Line Flåtten fra Rindal kommune. Vigdis Rotlid Vestad og Rigmor Brøste fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, og Alf-Petter Tenfjord og Kjetil Ollestad fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.Foto: Rindal kommune 

Nyheter

Rindal kommune ønsker å bli en del av Sør-Trøndelag fylke, og i dag vil de trolig fatte vedtak om å jobbe mot kommunesammenslåing med Orkdal.

Orkanger som senter

Rådmannen har innstilt på at Rindal kommune skal prioriterer å utrede en eventuell sammenslåing til en helt ny kommune sammen med Orkdal kommune, med Orkanger som senter. De vil være åpen for å supplere utredningen med andre kommuner, fortrinnsvis kommuner som gjør prioriterte retningsvalg med Orkanger som senter. I dag er dette først og fremst Meldal og Agdenes.

Men dersom den nye kommunen ikke tilføres vesentlige nye oppgaver og\eller at videre utredningsarbeid viser at ulempene med kommunereformen er større enn fordelene for innbyggerne i Rindal eller nabokommunene, skal Rindal som egen kommune utredes i videre saksbehandling.

Rådmannens innstilling sier videre at kommunen skal fatte endelig vedtak om en eventuell kommunesammenslåing innen 1. juli 2016.

En del av Sør-Trøndelag

Rådmannen har skrevet en søknad om overføring av Rindal kommune fra Møre og Romsdal til Sør-Trøndelag fylke. Denne blir lagt fram for kommunestyret for godkjenning i dag, før den sendes inn. Søknaden om å bytte fylke står uavhengig av en eventuell kommunesammenslåing.

Søknaden begrunnes med at folk i Rindal i mange ulike sammenhenger orienterer seg mer mot Trøndelag enn mot Møre og Romsdal. Bortsett fra med nabokommunen Surnadal har Rindal ganske liten løpende kontakt med resten av Møre og Romsdal.

De fleste store «kampsakene» i Møre og Romsdal angår egentlig ikke folk i Rindal i noen særlig grad, heter det i søknaden. Dette gjelder blant annet fergefri E39, rasspørsmål, høyskoler, plassering av sykehus og plassering av AMK-sentral. Rindal er en innlandskommune og har slik mest til felles med innlandskommuner i Sør-Trøndelag.

Rindal kommune er i dag fullverdig medlem i to regionråd; Orkide-samarbeidet på Nordmøre og Orkdalsregionen.

Vil ha med Surnadal

Det later til å være stemning i Rindal for å gå til Trøndelag sjøl om det måtte bli som eneste kommune i Møre og Romsdal. Men de ser veldig gjerne at Surnadal kan bli med. Det samme gjelder overføring av hele Nordmøre, men det er ikke noe nevneverdig engasjement lokalt i Rindal for ei så stor løsning.

Rindal kommune har også tidligere søkt om å bli en del av Trøndelag, første gang i 1923 sammen med Surnadal, andre gangen i 1949. Da kom svaret fra Schei-komiteen i 1962, altså etter svært lang saksbehandlingstid.

Les også:


Flere flyktninger?

Rindal har blitt bedt om å ta i mot flere flykninger, men rådmannen mener at de ikke har kapasitet til det.