Advarer mot svart arbeidskraft

Disse straffene kan du som kjøper få.

Illustrasjonsfoto 

Nyheter

Politiet, Skatteetaten og Arbeidstilsynet har sendt ut en pressemelding hvor de advarer mot å benytte seg av svart arbeidskraft.

Men visste du at du, som kjøper, kan bli medansvarlig for det ulovlige arbeidet? Velger du svarte tjenester risikerer du:

* å stå med arbeidsgiver- og erstatningsansvar ved skader

* å bli anmeldt for medvirkning til skatte- og avgiftsunndragelser

* å bli dømt for medvirkning til svart arbeid

* fengselsstraff

* å miste reell klagemulighet på dårlig utført arbeid

* å få avkortning på, eller miste forsikringsdekningen

– De stjeler

Betaler du mer enn 10 000 kroner kontant, kan du også bli medansvarlig for skatte- og avgiftsbeløp, hvis arbeidstakeren ikke oppgir inntekt og omsetning til Skatteetaten.

– Useriøse aktører stjeler fra samfunnets felleskasse, de ødelegger for en rettferdig konkurranse i næringslivet, de kan skjule tvangsarbeid, menneskehandel og sosial dumping, og virksomheten kan bidra til hvitvasking og andre former for alvorlig kriminalitet, sier Stian Tingstad, underdirektør ved Skattekrim i Skatt Midt-Norge.

Samarbeid

I pressemeldinga oppfordres du til å ta en grundig bakgrunnssjekk på de som skal jobbe hos deg, og politiet vil gjerne ha tips om useriøse håndverkere.

Nylig ble en britisk mann i slutten av 40-årene pågrepet og siktet i forbindelse med steinleggervirksomhet på Byåsen i Trondheim. Fire rumenere som arbeidet på stedet ble også innbragt for avhør. Dette var en felles aksjon for politiet, Arbeidstilsynet og Skatteetaten.

Etatene har inngått et samarbeid for å bekjempe kriminalitet i arbeidsmarkedet, og forrige aksjonen er et resultat av det. NAV Kontroll, Tollvesenet og Trondheim kemnerkontor inngår også i samarbeidet.

– Arbeidsmarkedskriminalitet er et prioritert område innenfor hver etat. Ved å samarbeide får vi mer kunnskap og vi blir mer slagkraftige, sier Tingstad som også er deltaker i det tverretatlige samarbeidet.