Selger gårdstun, grustak, elv, skog og motorbane

Sjekk prisen på den 3000 mål store eiendommen.
Nyheter

Orkla ASA selger eiendommen Moen gård på Drogsetmoen i Meldal. Den er på 2950 dekar, og inneholder et gårdsbruk med to kilometer fiskerettigheter, skog og jaktterreng.

Skogsarealet på eiendommen er på 2474 dekar, og det er 173,6 dekar dyrka jord. På eiendommen ligger både motorcrossbane og grustak.

Leieforhold

Prisen er på 5,4 millioner kroner.

Selve bolighuset har et areal på 234 kvadratmeter, og inneholder blant annet seks soverom, to stuer og to kjøkken. Det er en vertikaldelt tomannsbolig med separate innganger.

Det er flere utleieforhold på gården, som fortsatt gjelder og vil videreføres til ny eier:

* Forpaktningsavtale på selve gårdstunet og noe dyrkamark og beiteareal som gjelder i ti år fra 1. januar 2013. Årlig leieinntekt: 100 000 kroner.

* Leieavtale for grustaket i ti år fra 1. november 2011.

* Festkontrakt for motorcrossbane i fem år fra 1. oktober 2011.

* Leieavtale for småviltjakt og innlandsfriske.

* Festekontrakt for gnr. 2, bnr. 1, som ligger sydvest på eiendommen.