Bli med og prøvekjør nye E39

Høgkjølen-Harangen åpner 2. oktober.

Her kan du prøvekjøre Høgkjølen-Harangen. Video: Øyvind Brostrøm

Nye E39 går gjennom Dorodalen i Orkdal.  

Nyheter

Denne veistrekningen åpnes fredag formiddag 2. oktober av statssekretær Tom Cato Karlsen (Frp).

Åpninga skjer på en parkeringsplass i nærheten av Høgkjølen camping.


Her er f akta om Høgkjølen-Harangen:

Strekning: Fra Høgkjølen camping til Harangstunnelen ved Gangåsvatnet

Lengde: 10,4 km

Høydemeter: Ca. 200 meter

Arbeidstid: Sommer 2012-oktober 2015

Masseflytting: Drøyt én million kubikk

Fartsgrense: Hovedsakelig 90 km/t, men et par kilometer med 80-sone.

Tidsbesparelse: Ca. to minutter i forhold til gamle E39 via Hemneveien.

Pris: 630 millioner kroner, kun statlige midler.


PS! Bildet på framsida av denne artikkelen er av Lars Bjørgård (t.v.), prosjektleder, og Per Randen, byggeleder, i Statens vegvesen.