Leangenstrid avgjøres ved voldgift

Dermed låses ankemulighetene.

Leder i Midt-Norge travforbund, Edmund Morewood (i midten) har tro på en rask avklaring rundt striden om salget av Leangen. Her flankert av orkdalsordfører Gunnar Lysholm og DNT-leder Atle Larsen under en befaring på Orkdal tråvpark .Arkivfoto 

Nyheter

Midt-Norge travforbund har bestemt seg for å løse leangenstriden ved en voldgiftsrett. Det betyr at ankemulighetene låses.

Som kjent har det oppstått en dyp konflikt mellom ulike aktører i trøndersk travsport om salget av Leangen travbane. 12 travlag i Trøndelag krevde nemlig nylig midlertidig forføyning i saken om at Midt-Norge travforbund har kontraktfestet at Leangen travbane skal selges til Ivar Koteng og brødrene Erling og Anton Jenssen for minimum 510 millioner kroner. Rettsmøtet om midlertidig forføyning var i utgangspunktet berammet til torsdag i neste uke, men dette rettsmøtet blir det nå ingen ting av. Årsaken er at styret i Midt-Norge travforbund har bestemt seg for å avgjøre tvistesaken ved en voldgiftsdom.

– Styret har bestemt at vi vil går for en voldgiftssak, noe vi også har fått rettens aksept for. Årsaken er at hvis vi hadde latt saken gå via de ordinære domstolene, ville vi har risikert at den ville ha dratt ut i lang tid, i verste fall på årevis, på grunn av ankemulighetene. Ved en voldgiftssak må begge partene akseptere resultatet, og hovedregelen er at avgjørelsen ikke kan ankes, opplyser leder i Midt-Norge travforbund, Edmund Morewood.

– Betyr det at Midt-Norge travforbund mener å ha en sterk sak?

– Ja, vår advokat mener at vi har en så sterk sak at vi ikke løper noen særlig risiko ved å la saken gå som voldgiftssak. Vi er opptatt av å få en avgjørelse slik at vi alle kan komme videre.

Voldgift er en form for privat rettergang der en tvist løses av en voldgiftsrett, men behandlingen foregår på samme måte som en rettssak. Forskjellen fra en vanlig rettssak er blant annet at man får en endelig avgjørelse relativt hurtig, blant annet fordi at en voldgiftsdom i utgangspunktet ikke kan ankes.