For dyrt å åpne Kjerkbrua midlertidig

Denne brua ble i juni stengt for all ferdsel. Trolig blir den ikke åpnet igjen som gang- og sykkelbru. Arkivbilde 

Nyheter

Det koster 760 000 kroner å åpne Kjerkbrua på Voll midlertidig. Det sier Rennebu-politikerne nei til.

Den smale brua ble tidlig i år stengt for biltrafikk. Og i sommer ble den stengt for all ferdsel med fysiske sperringer. Årsak: Bæreevnen på brua var sterkt redusert, ifølge sivilingeniør Arne Mathias Selberg.

Dette satte sinnene i kok hos folk på stedet som daglig har brukt brua, som binder folket på de to sidene av elva sammen. Kjerkbrua er spesielt viktig for de på den andre siden av både butikk, skole og kirke.

Etter forslag fra Knut Ingolf Dragset (Sp) vedtok formannskapet i Rennebu for ikke lenge siden å utrede strakstiltak for å kunne åpne Kjerkbrua på Voll igjen.

På det siste formannskapet i forrige uke orienterte rådmannen teknisk sjef om saken. Konklusjon: «Rennebu kommune er på nåværende tidspunkt ikke innstilt på å etablere en midlertidig løsning for Kjerkbrua på Voll. En midlertidig løsning koster svært mye (ca. 760.000 kroner) når gjeldende krav til offentlig bru skal overholdes».

Formannskapet ber om at det settes i gang en prosess med henblikk på å etablere en permanent bru beregnet for kjøretøyer opptil 3,5 tonn. Brua bør ha en bredde på 3,5 meter.