Vil stenge Fv 710 i to måneder

Statens vegvesen vil stenge Fv 710 mellom Lensvik og Selva 24 timer i døgnet i to måneder i forbindelse med utbedring av veien neste sommer.

Svein Soknes i Statens vegvesen sier at utgangspunktet er to måneder stengt vei, men at ingenting så langt er avgjort. Foto: John M. Myrhaug 

Nyheter

– Dette er vårt utgangspunkt, men ingenting er avgjort. Vi har nå en dialog med blant andre Agdenes kommune og utrykningsetatene, sier Svein Soknes i veivesenet, som antyder at folk som har dette som arbeidsvei, kan få tilbud om båtskyss til og fra.

– Det er ett av tiltakene vi må diskutere, sier han.

Utbedring av Fv 710 er en del av Fosenpakken – også kalt «Ei tim te by’n» – og omfatter i alt 11 delparseller mellom Lensvik og Selva/Selvneset. Både Agdenes kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune er enige om rekkefølgen på delprosjektene.

Det er strekningen Bonvika-Alvikstigen-Kibnebelva på vel 2,5 km som er den største utfordringa.

– Det vil være både kostnads- og tidsbesparende å stenge veien helt. Dersom veien skal holdes periodevis åpen, snakker vi fort om et halvt år lenger byggetid, sier Soknes.

Et annet moment i vegvesenets ønske om å stenge veien helt, er øvrige trafikanters og egne mannskapers sikkerhet.

Agdenes kommune har allerede laget en oversikt som viser konsekvensene av en to måneders helstenging av veien.

Elpro Industrier er bare én av aktørene som vil merke konsekvensene av en slik stening.

– Da vil Møre-turene vi har hver uke koste drøyt 20 000 kroner mer enn vanlig. Vi transporterer varer til Møre fire dager i uka. Stenging betyr omkjøring via Fosen, som blir vårt eneste alternativ, forteller fabrikksjef Frank Jørgensen.

I tillegg frakter Elpro varer til Oslo, som vil medføre ytterligere ekstrakostnader.

Elpro har også mange ansatte fra Orkanger og Lensvik. De blir ved veistenging stående på «feil» side når de skal på jobb.

– Vi har jo selv en båt ved bedriften. Men den må omsertifiseres for å frakte arbeidsfolket. Det blir også en ekstrakostnad, poengterer Jørgensen.

Og det er ikke bare næringsliv og skoleungdommer som blir rammet. Bodil Husdal Sørli bor i Selva, men gjennomfører et treningsopplegg i Lensvik fire ganger i uka i kjølvannet av sykdom. I tillegg jobber mannen hennes på Orkanger.

– Jeg trodde det var forsinket aprilspøk da jeg leste om dette i ST. Vegvesenet må betale hybel for oss på Orkanger nå. Alternativet er å ha fire biler; to på hver side av der veiarbeidet skal foregå, sier Sørli, som håper politikerne i Agdenes går imot en total stenging på strekningen da den får for store konsekvenser.

Kommunestyrerepresentant Kjell Fremstad (Tverrpolitisk liste) mener det er bedre å stenge veien helt i to måneder sammenlignet med delvis åpen vei i en lenger periode.

– Det er snakk om å jobbe døgnet rundt. Med stengt vei går arbeidet mye raskere. Det fører til at vi får mer vei for pengene, sier Fremstad, som imidlertid ser utfordringene for postkjøring, varetransport og hjemmetjenestens oppdrag i ytre del av kommunen.

Ordfører Oddvar Indergård (Felleslista for bygdeutvikling) er i utgangspunktet ikke negativ til stenging.

– Men vi må bare se enda nærmere på konsekvensene. Men at de blir store, det vet vi, sa han.

Se STs papirutgaver sist fredag og lørdag for ytterligere utdyping av konsekvense ne ved ei stenging av Fv 710 24 timer i døgnet i to måneder.