Narko-sak med forgreininger til Hells Angels

To orkdalinger i 40-åra må møte i retten, tiltalt for både å ha mottatt og oppbevart narkotika. En tredje tiltalt i saken – med forbindelser til Hells Angels, står tiltalt blant annet for å ha overlevert stoffet.

Tre dager er satt av til saken i januar i Sør-Trøndelag tingrett. Illustrasjonsfoto 

Politi og rettssaker

De to mennene fra Orkdal er heretter kalt tiltalte A og B. Den tredje tiltalte, en mann fra Trondheim, er kalt tiltalte C.

Saken starter helt tilbake i 2009. Da skal tiltalte A ha mottatt ca 100 gram amfetamin fra tiltalte C. Stoffet skal A ha overlevert til tiltalte B. A skal ved én anledning tidligere på vinteren ha mottatt ca 100 gram amfetamin av en fjerdeperson, som ikke er involvert i de kommende rettsforhandlingene. B skal samtidig ha mottatt minst 50 gram amfetamin av A og/eller denne fjerdepersonen.

Både tiltalte A og B er i tillegg tiltalt for oppbevaring av narkotika, og A for brudd på legemiddelloven for besittelse av narkotika.

Saken er et resultat av omfattende politiarbeid.

– Vi brukte i 2009 flere årsverk på etterforsking av narkotikamiljøet, og disse tiltalene stammer fra denne tidsperioden, sier politioverbetjent Tor Kristian Haugan ved Orkdal og Agdenes lensmannskontor.

Haugan vil ikke kalle dette opprulling av en større narkotikaliga, men det er likevel alvorlige saker med strafferamme på over seks år. Tiltalenes hovedpunkter, overtredelse av straffelovens paragraf 162, første og annet ledd, beskriver ulovlig har ervervet og overdratt narkotika, og overtredelsen anses som grov, idet det særlig legges vekt på hva slags stoff det gjelder, kvantumet og overtredelsens karakter.

Når det gjelder tiltalte C, går det fram av tiltalen at han kan ha forbindelse til Hells Angels-miljøet i Trondheim. Det framgår som eget tiltalepunkt at mannen skal ha forsøkt å true til seg et pengebeløp fra en næringsdrivende, og at han opptrådte som budbringer for den antatte Hells Angels-lederen Leif Ivar Kristiansen, som på dette tidspunktet satt i fengsel. Tiltalen sier ikke noe om de to orkdalingene har noen forbindelser til Kristiansen.

C står også tiltalt for brudd på våpenloven, for at han våren 2009 oppbevarte en skarpladd salongrifle uten å ha våpenkort.

Saken er imidlertid ikke ferskvare lenger. Fra de første forholdene i tiltalebeslutningene og til den kommer opp for retten, nærmer den seg tre år.

– Årsaken er at vi var avhengig av å få domfelt andre personer i saker med forgreininger til denne. Dommene i disse sakene, blir lagt fram som bevis i saken som skal opp i januar, opplyser Haugan.

Advokat Morten Furuholmen er forsvarer for en av de tiltalte. Han har så langt ikke vært i kontakt med sin klient, og kan derfor ikke kommentere hvordan han stiller seg til tiltalebeslutningen. Furuholmen har imidlertid merket seg tidsaspektet i saken.

– Det er gått altfor lang tid, og det må få betydning ved en eventuell straff. Det er også andre ting som gjør saken mer utfordrende å gjennomføre når vi nærmer oss tre år, sier Furuholmen.

Tre dager er satt av til saken i januar.