Norsk kone, norsk sønn og jobbtilbud ikke nok for å bli i Norge

Derrick O'Neal (25) fra USA har fått avslag på oppholdstillatelse i Norge trass i at han har norsk kone, norsk sønn og tilbud om midlertidig jobb.

Lene A. Reppe føler at hun og mannen Derrick O'Neal ikke er velkommen i Norge, og hun er redd for at lille Maximillian (10 mnd) ikke skal få være sammen med faren sin om han ikke får oppholdstillatelse. 

Nyheter

– Jeg er skuffa over at det må være så vanskelig. Jeg trodde det skulle være enklere, men har vel vært litt naiv, sier kona, Lene A. Reppe (25) fra Orkdal.

Høsten 2009 reiste Reppe, da 23, til USA, for å gå på Cinema Make up school i Los Angeles. Da skolen var ferdig i mars 2010 ble hun værende. Hun hadde nemlig truffet Derrick, funnet kjærligheten, og de hadde også rukket å gifte seg.

Må reise 5. januar

Lene ble gravid, og på nyåret 2011 ble lille Maximillian født i USA. Lene lengta heim, og Derrick, som jobber med foto og videoproduksjon, slet i et vanskelig arbeidsmarked. De bestemte seg da for å reise tilbake til det Reppe kaller «Kjære, trygge Norge».

De bosatte seg på Svorkmo og satte i gang med å lete etter jobber. Derrick har fått tilbud om en midlertidig jobb med videoproduksjon i seks måneder, og han var klar til å sette i gang. Men 8. desember fikk han avslag søknaden om midlertidig oppholdstillatelse og familieinnvandring fra Utlendingsdirektoratet. Utreisedato var satt til 5. januar.

Ikke i full jobb

Begrunnelsen for avslaget er at Reppe ikke oppfyller kravene verken om tidligere inntekt eller framtidig inntekt som staten stiller til de som skal ha med seg ektefellen inn i landet.

Reppe kunne ikke kunne tjene penger mens hun studerte i USA, og hun hadde håpa at UDI ville sett bort fra kravet om tidligere inntekt.

– Jeg hadde heller ingen fulltids jobb da jeg kom tilbake til Norge siden lillemann bare var litt over fem måneder og jeg amma på fulltid, sier hun.

Bortkasta tid

Nå tar hun ekstravakter for heimetjenesten, samtidig som hun søker på flere jobber. De har også fått fulltids barnehageplass for Maximillian og var innstilt på at begge kunne gå ut i jobb på nyåret.

– Det er frustrerende å gå og vente når Derrick er arbeidsfør og arbeidsivrig. Det er bortkasta tid. Også for den norske stat som kunne fått skattepenger, sier Reppe.

Barn ikke nok

De har klaga på vedtaket fra UDI og håper Derrick får bli til klagen er behandla. I verste fall må han reise tilbake til USA og får ikke bosette seg i Norge før Lene har oppfylt kravet til «tidligere inntekt».

– Inntektskravet er ikke oppfylt. At de har barn er dessverre ikke nok, sjøl om vi legger vekt på at familien er i en vanskelig situasjon, sier Snorre Sæther, områdeleder for familieinnvandring i Utlendingsdirektoratet.

LES HELE HISTORIEN, SAMT FLERE KOMMENTARER, I STs PAPIRUTGAVE JULAFTEN