E39-oppstart i september – ferdig i 2015

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter at arbeidet med ny E39 fra Høgkjølen til Harangen starter i september.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bekrefter E39-oppstart i september. – En gladnyhet, sier fylkesvaraordfører Arne Braut. Arkivfoto 

Nyheter

Det betyr i praksis at prosjektet får penger når revidert statsbudsjett legges fram tirsdag.

I en pressemelding opplyser statsråden at departementet slutter seg til opplegget med en forskuttering på 100 millioner kroner til prosjektet; 40 millioner fra Møre og Romsdal og 60 millioner fra Sør-Trøndelag.

– Det betyr at anleggsarbeidet for E39 Høgkjølen-Harangen starter i september, med ferdigstillelse i 2015, sier Magnhild Meltveit Kleppa.

Prosjekt til 530 mill.

Prosjektet omfatter bygging av 10,4 kilometer ny tofelts veg fra Høgkjølen på E39 til Harangen på Fv 714. Det skal blant annet bygges en tunnel på nærmere én kilometer gjennom Harangshammeren, samt ei bru over elva Songa. Omlegginga vil føre til at eksisterende E39 mellom Høgkjølen og Fannrem omklassifiseres til fylkesveg.

– Samferdselsdepartementet legger til grunn en kostnadsramme på 530 millioner kroner målt i 2012-verdi for prosjektet, sier Kleppa.

Når det gjelder forskutteringene frå de to fylkeskommunene, vil pengene bli tilbakebetalt fra staten i perioden 2014-2017.

– Gladmelding

Fylkesvaraordfører Arne Braut kaller dette ei gladmelding.

– Dette har vi ventet på lenge. Nå får vi fullført et stort og viktig samferdselsprosjekt i regionen, sier Braut.

Prosjektleder Svein Soknes sier dette er veldig gledelige nyheter.

– Statsråden antyder oppstart i 2012, er det mulig?

– Dersom alt går slik vi håper og tror, er det mulig å starte anleggsarbeidet i september/oktober. Da får vi sendt ut anbud før sommerferien, sier Soknes.

FLERE KOMMENTARER I STs PAPIRUTGAVE TIRSDAG.