Skolen består

Foreldrene jublet da kommunestyret i Rennebu konkluderte med at Nerskogen skole ikke skal legges ned.

Tirill Dullum Lund, sønnen Vegard Lund (8), Siv Remetun og sønnen Iver Breen (8) var blant de som jublet over avgjørelsen om at skolen får bestå. Foto: Benedikte Kosmo Nordhaug 

Ordfører Ola T. Lånke snudde i skolesaken, og tok nesten hele Krf med seg. Det førte til at skolen består. 

Nyheter

Det har vært en lang og vanskelig prosess både for foreldre og innbyggere på Nerskogen, og for politikerne.

Torsdag kveld var det et ekstraordinært kommunestyremøte i Rennebu, for å få en avgjørelse i saken. Det ble vedtatt at Nerskogen skole skal bestå med 12 mot 9 stemmer.

Utsettelsen

Den 22. mai skulle egentlig avgjørelsen komme, men da fikk ordføreren elleve søknader i fanget. Foreldrene på Nerskogen søkte om å få flytte barnas skolegang ut av kommunen til Oppdal, dersom grendeskolen legges ned.

Da måtte politikerne be om en tenkepause og utsatte avgjørelsen to uker. Utsettelsen skulle blant annet gi tid til å se på kostnadene ved de ulike alternativene og til å ha et dialogmøte med foreldrene.

Krf snudde

Flere av politikerne ga tydelig utrykk for at de synes saken var svært vanskelig. Ordfører Ola T. Lånke syntes ikke det var så lett å være ordfører i denne saken. Han har gått mange runder med seg selv både før kommunestyremøtet 22. mai og før torsdagens møte.

Til slutt gikk ordføreren for å la Nerskogen skole bestå, og han fikk med seg fem av seks representanter fra Krf. Da formannskapet tok stilling til saken stemte ordføreren for å legge ned skolen, men han har endret konklusjon etter det. Opprinnelig var det kun Sp som gikk inn for å beholde skolen.

Ordføreren sa at han ikke hadde endret syn på grunn av foreldreaksjonen med søknader på kommunestyremøtet. Men på grunn av at han ser en stor vilje til å satse på Nerskogen hos de som bor der, og at han følte det ble mest demokratisk å ta hensyn til hva innbyggerne mener. Ordføreren mener dette er et dårlig tidspunkt å legge ned skolen, både siden elevtallet har gått opp og fordi læringsmiljøet er godt på skolen nå.

De som stemte for Sp sitt forslag om å beholde skolen var fem av seks politikere fra Krf og en fra Ap. De som stemte for å legge ned skolen var fem av seks fra Ap, en av seks fra Krf og de tre politikerne fra felleslista Høyre og Venstre.

Jublet

Under forrige kommunestyremøte var salen full av tilhørere fra Nerskogen, og det var like mange på plass i kommunestyresalen denne gangen. Omtrent 30 innbyggere fra Nerskogen hadde møtt opp, og de var svært spente på resultatet. Da avgjørelsen kom brøt de ut i jubel. I gangen utenfor salen ble det mange klemmer, gratulasjoner og gledestårer.

Sønnen til Siv Remetun går i 3. klasse på Nerskogen skole, hun har bekymret seg for skolenedleggelse siden han startet på skolen.

– Jeg er veldig lettet og fornøyd nå. Det har vært veldig tungt som mor å stå i denne prosessen, sier hun.

Et sentralt element i diskusjonen har vært hva som er barnas beste. Remetun har følt det som at noen har ment at hun er en dårlig mor siden hun vil at sønnen skal gå på Nerskogen skole.

– Men når foreldrene ved skolen står sammen og kjemper for å beholde den, så er det fordi skolen er et bra sted for ungene våre, sier hun.