Ørna bak flest skader

Kongeørna er hovedsynderen bak de 13 skadesakene Statens Naturoppsyn har registrert på sin database fra Rindal i år. Den står bak seks tilfeller.

Det er registrert seks tilfeller av skadet tamrein påført av kongeørn i Rindal i år.  

Nyheter

Det er ikke rapportert om ulv og bjørneskader. Statens naturoppsyn har vurdert 13 skadesaker på sau og tamrein i Rindal så langt i år.

Fra mai er det registrert skader på seks tamrein forårsaket av kongeørn. Søndag 9. september ble det rapportert om jervskade på sau. Det er ikke dokumentert skader etter ulv og bjørn.

Ser ikke bort fra
flere rovdyrskader

I de øvrige skadesakene har naturoppsynet enten ikke klart å finne ut hvem som er synderen, eller det har blitt avkreftet at rovdyr står bak. Det kan være skader som blant annet er forårsaket av hund, ulykker eller sykdom.

– Det er ikke overraskende hvis det kommer flere skaderapporter nå som det er sanking. Det er noe vi ikke kan se bort ifra, sier Frode Aalbu i statens naturoppsyn. Det har vært påvist noen jervskader i Trollheimen i år.

Det er dermed registrert færre skadesaker i år enn gjennomsnittet i statens naturoppsyns database.

– Jeg sier ikke at det er færre rovdyrskader i 2012 enn tidligere for alle, selv om tallene i vår database tyder på at det er det på generelt grunnlag. Det kan bli oppfattet feil. Enkelte dyreeiere og beitelag kan oppleve høyere tapstall enn før, sier Aalbu.