Slutt for Storåsfestivalen

Storåsfestivalen er historie.

Det blir ikke noe campingliv på ekra ved Heggøya neste år. Storåsfestivalen ligger i stabilt sideleie inntil videre. Foto: Svein Arild Sletteng 

Nyheter

«Storåsfestivalen overlever, men legges i stabilt sideleie frem til markedet og etterspørselen i festivalmarkedet endrer seg,» skriver festivalen i en facebookmelding.

Storåsfestivalen la fredag ettermiddag ut en facebookmelding hvor de kunngjør at de på siste styremøte bestemte at det ikke blir noen festival på Storås i 2013.

«Storåsfestivalen AS har landet etter årets arrangement. Ikke telemarknedslag, men heller ikke mageplask. Vi er godt fornøyd med å ha gjennomført en frivillig gjeldsordning med våre kreditorer, som gjør at selskapet består,» heter det i facebookstatusen.

Videre står det: «Nå legger vi festivalen i stabilt sideleie, sikrer frie luftveier, og der vil vi ligge til markedet og etterspørselen i festival-Norge forhåpentligvis endrer seg.»

ST kommer med mer.