Ni rovdyrskader i Rindal

Hittil i år er seks rein tatt av kongeørn i Rindal, mens to sau er tatt av jerv.

Kongeørna står for flest rovdyrskader i Rindal i år.Foto: Steve Halsetrønning 

Nyheter

Rovviltansvarlig i Møre og Romsdal, Lars Olav Lund, sier at de har registrert totalt 19 kadaver i Rindal hittil i år. Ni av disse mener de er tatt av rovdyr.

– Fire av kadavrene kan vi med sikkerhet si ikke er tatt av rovvilt, ett dyr døde i en ulykke, mens fem dyr har ukjent dødsårsak, sier Lund.

Jerv

To lam er dokumentert tatt av jerv. Disse ble funnet helt sør i Rindal, sør for Langfjellet like ved grensen til Rennebu. De ble funnet henholdsvis 9. og 15. september.

I juni ble det funnet et kadaver av en voksen rein i samme området, men litt nærmere Oppdal. Det er antatt at denne reinen ble tatt av rovdyr, men det er usikkert hvilket dyr.

Kongeørn

Fire rein er dokumentert tatt av kongeørn, i tillegg er det antatt at ørn har tatt to andre rein. Alle disse seks kadavrene ble funnet i mai, når det er kalving. Fem av reinene var kalver, men en var en åring.

Fire ble funnet i området rundt Gaddfjellet, to ble funnet litt lengre sør, sør for Trollhøtta.

Se på kart hvor funnene ble gjort her.

Her kan du lese om om rovdyrskadene i Rennebu.