Ekstraordinært formannskapsmøte om barnevern

På bakgrunn av de siste dagers artikler i ST om barnevernet i Orkdal, er det innkalt til et utvidet og ekstraordinært formannskapsmøte tirsdag klokka 17.

Rådmann Grethe Metliaas ble varslet av en ansatt allerede i januar, men tok aldri kontakt med varsleren for å finne ut hva hun hadde å fortelle.  

Nyheter

Artiklene var tema da de politiske partiene hadde sine gruppemøter mandag kveld.

– Vi har innkalt til møtet for at formannskapet skal bli orientert om den aktuelle situasjonen, sier varaordfører Oddbjørn Bang.

Siden forrige torsdag har ST daglig fortalt om kritikkverdige forhold ved barnevernet i Orkdal.

Det er advokater, Fylkesmannen, brukere og tidligere ansatte som har avdekket forhold som nå har fått politikerne til å reagere.

Dette er noe av det ST har skrevet om:

* En ukultur i form av slarv og nedlatende omtale av klienter og pårørende.

Ei ung jente som hadde hatt en traumatisk oppvekst, og som på denne bakgrunnen hadde en ukritisk seksuell opptreden, ble omtalt slik av en ansatt i fleres påhør:

«Æ ska tru om det e nån i Orkdal’n som hæle å fårrå på ho.»

* Fylkesmannen har opprettet tilsynssak på bakgrunn av seks, sju saker. Fylkesmannen anså innholdet og omfanget for å være så alvorlig at rådmann Grethe Metliaas og enhetsleder Ellen Wahlmann ble innkalt på Fylkesmannens kontor.

* Barnevernet i Orkdal har flere ganger trukket fram hvor godt de kommer ut av en brukerundersøkelse. ST har avdekket at det var saksbehandlerne selv som delte ut undersøkelsen, og at flere av dem valgte brukere som de visste ville gi positiv respons.

* Advokater mener at barnevernet i Orkdal er verre enn tilsvarende etat andre steder i fylket. Det handler blant annet om at brukere blir møtt på en fiendtlig, nedlatende og respektløs måte.

* Tidligere ansatte forteller om en kultur der mange saksbehandlere ikke ser på foreldre som medspillere, som man kan finne gode løsninger sammen med. De mener i stedet at fokuset hos mange er å finne feil, slik at barna kan tas fra foreldrene.

* Fylkesmannen bekrefter at det ovennevnte er noe av grunnlaget for tilsynssaken.

* Rådmann Grethe Metliaas ble varslet av en barnevernsansatt i januar, men foretok seg ikke noe for å finne ut av saken.

* Rådmann Grethe Metliaas har ikke informert kommunens politiske ledelse om at det er opprettet alvorlig tilsynssak og at hun er blitt innkalt til Fylkesmannen på møte.