Fylkesmannen om barnevernet

Assisterende utdanningsdirektør hos Fylkesmannen, Jostein Magne Krutvik, bekrefter at Orkdal kommune brøt loven i saken om dokumentendringen.
Nyheter

ST har fått innsyn i dokumenter som viser at Fylkesmannen så svært alvorlig på kommunens saksbehandling i saken der dokumentet ble endret.

Lovbrudd

I konklusjonen sin skriver Fylkesmannen:

«Fylkesmannen mener at kommunens saksbehandling av saken ikke er i samsvar med barnevernloven og forvaltningslovens paragraf 11, 11d, 17, jamfør barnevernlovens paragraf 4–6, annet ledd.»

– Betyr dette at Fylkesmannen mener det er begått lovbrudd?

– Vi bruker begreper som «i samsvar med loven», men i realiteten er det snakk om lovbrudd.

«Ikke forenlig»

Slik konkluderer Fylkesmannen:

«Fylkesmannens mener barnevernet har handlet kritikkverdig og vist en praksis som ikke er forenlig med godt barnevernfaglig arbeid på flere områder:

* Journalnotat fra et møte er skrevet to ganger med ulikt innhold. Det er ikke forklart i journalen hva som er bakgrunnen for at det er skrevet to journalnotat.

* Deltaker og referent på møtet er ikke kjent med saken i forkant.

* NN får i oppgave å rette på journalnotatet og skrive et nytt, uten å ha deltatt på møtet.

* Far er ikke tilstrekkelig informert om konsekvenser, og kommunene har ikke sørget for at viktig informasjon er oppfattet og forstått.»

Ingen forklaring

I Fylkesmannens gjennomgang slås det fast at journalnotatet fikk et annet innhold og resultat etter korrigeringen.

«Det er i strid med god forvaltningsskikk at det ikke er dokumentert en forklaring på hvorfor det finnes flere versjoner av et møtereferat i form av et journalnotat,» skriver Fylkesmannen.

«Står fast»

ST har vært i kontakt med tidligere barnevernsleder Ellen Wahlmann for å få innsyn i Orkdal kommunes tilsvar til Fylkesmannens påstander.

Vi har ikke fått innsyn, med begrunnelse i at dokumentet er unntatt offentlighet.

Etter Fylkesmannens kritikk (se over), har det vært møte mellom Orkdal kommune og Fylkesmannen, og partene har kommunisert med hverandre.

– Har Fylkesmannens oppfatning i denne saken endret seg etter denne kommunikasjonen, Krutvik?

– Nei, det har den ikke.