– Vi tar dette på alvor

– Folk skal kunne ha tillit til barnevernet i Orkdal.

Ellen Wahlmann er tidligere leder i barnevernet i Orkdal.Arkivfoto 

Nyheter

Det sier Ellen Wahlmann, leder ved enheten for familie og helse i Orkdal.

Wahlmann var leder av barnevernet i Orkdal fram til januar 2012.

Endring av rutiner

I mai var Wahlmann og Metliaas innkalt til Fylkesmannen på bakgrunn av mange og alvorlige klager mot barnevernet i Orkdal. Det ble også åpnet en tilsynssak, basert på seks, sju enkeltsaker.

– Hva har skjedd etter at dere møtte hos Fylkesmannen, Wahlmann?

– Vi har jobbet med det som ble tatt opp i møtet, blant annet med endring av rutiner. Den største bekymringen vår er at disse sakene svekker tilliten til barnevernet. Barnevernet skal ivareta barna og deres foreldre, og vi er avhengig denne tilliten for at foreldre skal tørre å ta kontakt. Jeg er redd for at oppslagene vil svekke tillitsforholdet. Så vi tar det som har kommet opp meget alvorlig.

Ukjent med ukultur

Wahlmann stiller seg undrende til det som kom fram i lørdagens utgave av Sør-Trøndelag.

– Når det gjelder dette med ukultur, kjenner vi oss ikke igjen i det. Det må de stå for selv. Tvert imot så er det slik at folk skal bli møtt på en ordentlig måte, og de skal møtes med respekt. Slik skal det være. Man kan være uenig på sak, men alle skal bli møtt på en ordentlig måte. Hvis noen føler at de ikke blir møtt på en skikkelig måte, ber jeg dem kontakte barneverntjenesten eller meg som enhetsleder.

Brukerundersøkelse

Lørdag kom det også fram at brukerundersøkelsen det ofte vises til, der barnevernet kom godt ut når det gjaldt omgangen med brukerne, ble delt ut direkte fra saksbehandlerne til brukerne.

Barnevernsansatte ST har snakket med, forteller at de valgte ut de brukerne de trodde ville gi positive tilbakemeldinger.

«Jeg var blant dem som ga den til brukere som jeg visste var fornøyd. Jeg følte meg på det tidspunktet utrygg på arbeidsplassen, og jeg var redd for at leder ville gå inn i undersøkelsen og finne ut hvem som var hvem,» uttalte «Grete» til ST lørdag.

Kan bli endret

Wahlmann forteller at de valgte en slik framgangsmåte fordi svarprosenten hadde vært så lav tidligere.

– Men det skulle være tilfeldig hvem som fikk den. Saksbehandlerne skulle dele den ut til de fem første de traff. Men kritikken mot måten dette har skjedd på, er noe vi må ta med oss og se om vi kan gjøre det annerledes neste gang.

Vil møte advokater

– Er det som har kommet fram i ST noe du kjenner deg igjen i og vil gjøre noe med?

– Vi tar denne kritikken svært alvorlig, og vil arbeide for at vi skal levere gode barneverntjenester til barn og foreldre. Vi vil også ha dialog med advokatene for å komme til bunns i saken. Som sagt er vi helt avhengig av å ha våre brukeres tillit.