– Fiendtlige saksbehandlere

– Jeg vil gå enda lenger enn Anita Rian Lykke: Barneverntjenesten i Orkdal skiller seg kraftig ut.

Advokat Janne Fjelnseth mener Orkdal er overrepresentert når det gjelder kritikkverdige forhold i barnevernet. 

Nyheter

Det sier Janne Fjelnseth, som er advokat ved advokatfirmaet Krogstad. De siste årene har hun arbeidet mye med barnevernssaker. Hovedsakelig fra Sør-Trøndelag fylke, men også fra andre deler av landet.

Hun bekrefter alt som kom fram i gårsdagens ST. Der uttalte advokat Anita Rian Lykke at hun hadde et inntrykk av at Orkdal var verre enn de andre kommunene hun jobbet med når det gjaldt barnevernssaker.

– Det er så ille, at jeg har begynt å anbefale klientene mine å lete etter alle andre løsninger før de kontakter barnevernet i Orkdal, sier Fjelnseth.

Les også:

Alvorlig kritikk mot barnevernet

Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.


Les også:

To referat fra samme møte

En student, som i fjor sommer hadde praksis ved barnevernet i Orkdal, fikk beskjed om å forandre et journalnotat.


Les også:

To nye tilsynssaker

Fylkesmannen har åpnet to nye tilsynssaker mot barnevernet i Orkdal kommune. I dag sender en far et brev som kan bli enda en ny sak.


Tre av fem

Fem ganger har hun klaget barnevernet inn for Fylkesmannen. Selv om hun arbeider med flere titalls kommuner, omhandler tre av disse sakene fra barnevernet i Orkdal.

– Jeg må understreke at dette ikke gjelder alle saksbehandlerne i Orkdal. Noen av dem er respektfulle, dyktige og løsningsorientert, men det er synd at flere av disse har sluttet i Orkdal.

Verdighet

Fjelnseth peker på mye av det samme som hennes kollega tok opp i torsdagens ST.

– Det handler om dårlig og feilaktig saksbehandling, saksbehandlere som ikke er tilgjengelig eller svarer på henvendelser, løgner og en nedlatende holdning overfor foreldre.

– Det har vært løgn på løgn som er blitt avslørt i retten. Det verste er måten mange foreldre blir møtt på. Dette dreier seg om mennesker i en sårbar og vanskelig livssituasjon, og da er det viktig at de blir møtt med verdighet.

– Fiendtlig

Hun opplever en del av saksbehandlerne i Orkdal som nærmest fiendtlig innstilt, både til foreldrene og til henne som advokat.

– Jeg opplever at andre kommuner er langt mer løsningsorientert, og at vi advokater faktisk er ønsket på møter sammen med foreldre slik at man i fellesskap kan finne gode løsninger. Men fra en del saksbehandlere i Orkdal er det en nesten fiendtlig innstilling. Det virker nesten som om de føler seg truet.

Omsorgsovertakelse

Fjelnseth forteller om en mor som kontaktet barnevernet i Orkdal, for å få hjelp i en vanskelig tid.

– Det var en ressurssterk kvinne, men som av ulike grunner var veldig sliten. Det ene barnet hennes ble plassert i en fosterheim, samtidig som mora hadde jevnlig samvær med barnet. Mora fikk etter en tid varsel om at det var fremmet sak om omsorgsovertakelse. Jeg begynte å nøste i saken, og ba om å få dokumentert beslutningen om omsorgsovertakelse, forteller advokaten.

Nær ved å miste

Det Fjelnseth fikk tilbake, var ikke noe formelt vedtak.

– Jeg fikk et dokument som var signert kun av den aktuelle saksbehandleren. Det viste seg etter hvert at det var begått en feil. Saken skulle ikke ende i omsorgsovertakelse likevel.

– Betyr det at en mor i dette tilfellet var nær ved å bli fratatt barnet sitt på grunn av en saksbehandlingsfeil?

– Ja.

Les også:

Ba om hjelp - fikk sjokkbeskjed

Sønnen hennes er totalt forandret etter møtet med barnevernet.


Les også:

Barnevern i bedring

- Oppmerksomheten fra mediene har satt igang prosesser.