Rapport støtterkritikken

En ekstern rapport bekrefter Fylkesmannens kritikk av barnevernet i Orkdal.

Steinar Gaustad la fram rapporten som advokat Marcus Amdahl har laget. 

Nyheter

I går ble den første av flere rapporter om barnevernet lagt fram for formannskapet.

Gaustad var rådmann

Rapporten ble i går lagt fram av plan- og forvaltningssjef Steinar Gaustad.

Rådmann Grethe Metliaas er på ferie, og hennes nestkommanderende, assisterende rådmann Svein Henry Berdal, har familie som arbeider i barneverntjenesten. Berdal, som ikke er inhabil formelt sett, har likevel funnet det klokt å overlate saken til Gaustad.

Ekstern advokat

Det er advokat Marcus Amdahl som har utarbeidet rapporten, en advokat som ikke har noen egeninteresser når det gjelder Orkdal kommune.

Amdahl har gjennomgått de seks tilsynssakene Fylkesmannen har åpnet mot barnevernet i Orkdal, og i sine konklusjoner underbygger han det Fylkesmannen har pekt på i tilsynssakene.

Tre av disse er avsluttet, mens de resterende tre fremdeles er under behandling. I de fleste av dem er loven brutt.

Tilsynssakene

Rapporten omhandler saker fra tre kommuner; Orkdal, Meldal og Skaun. Advokat Amdahl støtter Fylkesmannens kritikk helt eller delvis i alle de seks følgende sakene:

1. Klage fra en far, som ikke bor fast sammen med sine to barn, etter at barnevernet henla en bekymringsmelding. Ifølge loven hadde barna krav på å bli hørt, noe de aldri ble.

Saken er avsluttet som tilsynssak etter at Orkdal kommune har rettet opp og forbedret sine rutiner.

2. En mot ønsket mer samvær med sitt barn, som var under kommunens omsorg. Kommunen overholdt ikke sin plikt til å fremme saken for fylkesnemnda, noe mor hadde krav på. Saksbehandler hadde ikke kunnskap om at mor hadde en slik rettighet.

Saken er avsluttet etter at kommunen har erkjent at saksbehandlingen har vært i strid med loven.

3. En mor har klaget barnevernet inn til Fylkesmannen på grunn av flere forhold, blant annet samvær fram til rettslig avklaring, valg av saksbehandler samt plassering av et barn i beredskapshjem.

Saken er ikke avsluttet.

4. Klage på oppfølging av et barn som er under kommunens omsorg. barnevernet har fått kritikk av Fylkesmannen for oppfølging av fosterforeldrene og for måten de håndterte oppsigelsen av fosterhjemsplassen på.

Barnevernet har erkjent uheldige sider ved saksbehandlingen, og det er gjennomført rutineendringer. Saken er avsluttet.

5. Klage fra en mor om barnevernets oppfølging av barnet som er plassert i fosterhjem.

Barneverntjenesten har tatt selvkritikk på for dårlig oppfølging, og det er iverksatt tiltak for å bedre oppfølgingen.

Fylkesmannen har ikke avsluttet saken.

6. Den tidligere omtalte referatsaken, der det ble skrevet to ulike referater med ulikt innhold til ulik tid fra samme møte. En student, som ikke kjente saken, ble satt til å skrive det andre referatet, en drøy måned etter at det første var skrevet.

Barneverntjenesten erkjenner at saksbehandlingen har vært uheldig, og har innskjerpet rutinene.

Saken er ikke avsluttet hos Fylkesmannen.

Konfliktnivå

Marcus Amdahl avslutter sin rapport med at hans gjennomgang tyder på at barn eller foreldre ikke «har lidt vesentlig rettstap».

Men han skriver samtidig at «de kritikkverdige forholdene har ført til et unødvendig høyt konfliktnivå og større personlige belastninger for de involverte enn nødvendig, samt svekket samarbeidsklimaet i sakene».