Barnevern i bedring

- Oppmerksomheten fra mediene har satt igang prosesser.

Gunnar Lysholm er glad for at media har satt barnevernet i Orkdal på dagsorden. Arkivfoto 

Nyheter

– Jeg er helt sikker på at medieoppslagene vil føre til at vi får et bedre barnevern i Orkdal, sier ordfører Gunnar H. Lysholm.

Gårsdagens gjennomgang av hva som er gjort i barnevernssaken så langt, ble positivt mottatt av politikerne.

De mente det var gjort et omfattende og godt arbeid i løpet av kort tid. Flere av dem ST snakket med, ga uttrykk for at dette var møtet der de følte at barnevernsaken begynner å gå rett vei.

Ordfører Gunnar H. Lysholm sier til ST at han er overbevist om at barnevernet vil komme styrket ut av denne prosessen, og at medieoppslagene dermed har vært av det gode.

Les også:

Alvorlig kritikk mot barnevernet

Løgn, dokumentfalsk, en usunn kultur og manglende respekt.


Nødvendig

– Ja, det er jeg helt sikker på. Jeg har forståelse for at dette har vært vanskelig for en del ansatte i barnevernet. Men for barnevernet totalt sett, har medieoppmerksomheten satt i gang prosesser som var nødvendige, og som vi vil ha glede av i framtiden, sier ordføreren.

Han viser til at det som har kommet fram, har avdekket en del ting som ikke har vært i henhold til lover og forskrifter.

«Førsteklasses
barnevern»

– Vi har fått synliggjort at det er behov for å rette opp i en del rutiner, og jeg registrerer at dette er et arbeid man er i full gang med.

Lysholm tror fokuset på barnevernet de to siste ukene vil føre til at kompetansen blir enda bedre.

– Jeg tror at dette åpner dører for at man kurser seg i alt fra lovverk til god service. Om dette løses på en offensiv måte, vil vi få et førsteklasses barnevern.

Kritisk til rådmannen

Venstres Arne Grønset var også imponert over jobben som er blitt gjort den siste tiden. Like imponert var han ikke av rådmannens håndtering av saken.

– Denne saken kunne vært taklet annerledes fra kommunens administrative ledelse. Og rådmannens bagatellisering av møtet med Fylkesmannen kommer i et underlig lys når vi nå har sett denne rapporten.

Les også:

- Ingen dramatisk sak

Involverte ikke kommunens politiske ledelse.


Les også:

– Har bedt om forklaring

Formannskapet med klare råd til rådmannen.


Se framover

Ivar Konrad Gangås mener rapporten fra Amdahl (se egen sak) viser nødvendigheten av at rådmannen ble innkalt til Fylkesmannen.

– Men nå er tiden inne for å være konstruktiv og se framover. Jeg har forståelse for at mange har hatt tunge dager. Men jeg tror ikke tjenesten blir dårligere av dette.

Ukultur

– Vi skal lære av dette og bli flinkere, sa Arbeiderpartiets Berit Solem som understreket at slike tilsynssaker er en sikkerhet i systemet.

– Den andre saken, som omhandler ukultur, er vanskeligere å ta tak i. Her har vi et godt stykke arbeid, og jeg hadde forventet å få mer svar.

Solem stilte også spørsmål ved dokumentoffentligheten i barnevernet. Både hun og flere andre politikere sa at denne saken må føre til at politikerne for ettertiden får innsyn i for eksempel tilsynssaker som omhandler barnevernet.

Lærdom

Tilsynssaker som omhandler andre områder av kommunens virksomhet, er i dag offentlige, og de kommer til behandling i hovedutvalget som har ansvar for omsorg og oppvekst.

Solem fikk støtte fra blant andre ordføreren i dette.

– Det er helt selvsagt at tilsynsbrev fra Fylkesmannen skal kunngjøres, og det er en del av lærdommen i denne saken, sa Lysholm.

Egenevaluering

I dag har det gått to uker siden ST hadde den første artikkelen om kritikkverdige forhold i barnevernet i Orkdal. Det er allerede gjort mye, og Lysholm lover fullt trykk på saken i tiden som kommer.

– I tillegg til at barnevernet jobber på spreng for å bedre forholdene, er det naturlig å se på organiseringen. Vi skal se på interne rutiner, det skal lages oppsummering etter medarbeidersamtaler med alle ansatte. Dette arbeidet skal gjøres grundig.

– Vil det skje noe når det gjelder rådmannens håndtering av saken?

– Hun vil bli bedt om å lage en egenevaluering på hva hun har gjort, og om hun kunne ha håndtert den bedre.

Les også:

To nye tilsynssaker

Fylkesmannen har åpnet to nye tilsynssaker mot barnevernet i Orkdal kommune. I dag sender en far et brev som kan bli enda en ny sak.


Les også:

Involvert i omstridt sak

Da Orkdal kommune skulle hente inn en ekstern og objektiv advokat for å gjennomgå Fylkesmannens tilsynssaker, valgte de en som hadde vært involvert i en omstridt barnevernssak.