– Har bedt om forklaring

Formannskapet med klare råd til rådmannen.

Gunnar H. Lysholm og Oddbjørn Bang er blant dem som har bedt rådmann Grethe Metliaas la være å bruke advokat mot varsleren. De har også bedt henne om å endre mediestrategien. Likevel ga hun et svært mangelfullt svar på STs spørsmål som ble sendt via mail i går.Arkivfoto 

Nyheter

Tirsdag kveld fikk rådmann Grethe Metliaas et entydig råd fra formannskapet om ikke å bruke advokat mot en varsler. Dagen etter sier Metliaas til Adresseavisen at hun fremdeles vurderer å engasjere advokat.

Det var i den lukkete delen av formannskapsmøtet at Metliaas fikk et svært klart signal om å unnlate å bruke advokat mot varsleren. Hun fikk samtidig beskjed om å opptre mer ydmykt.

Les også:

- Ingen dramatisk sak

Involverte ikke kommunens politiske ledelse.


Må skrinlegges

Ordfører Gunnar H. Lysholm har de siste dagene vært klar på at han slett ikke deler rådmannens syn når det gjelder bruk av advokat. Han er også blant dem som har vært tydelig overfor rådmannen om at dette må skrinlegges.

Les også:

Rådmannen kobler advokat på varsler

Rådmann Grethe Metliaas unnlot å kontakte en barnevernsansatt som gikk tjenestevei og varslet henne om kritikkverdige forhold. I stedet går Metliaas til angrep på varsleren ved å kontakte advokat.


ST har vært i kontakt med politikere fra flere partier, som alle gir uttrykk for forbauselse over at rådmannen ikke ser ut til å ha tatt «advokatrådet» til etterretning.

Les også:

– Vi ser alvorlig på situasjonen

Politisk og administrativ ledelse i Meldal har ikke fått noe informasjon fra Orkdal kommune om kritikkverdige forhold i barnevernstjenesten.


Les også:


Les også:

Barnevern i bedring

- Oppmerksomheten fra mediene har satt igang prosesser.


Undrende

En av dem som reagerte da han leste Adresseavisen i går, var ordfører Lysholm.

– Med bakgrunn i formannskapets klare råd til rådmannen, hvordan reagerer du på Metliaas’ uttalelse i Adresseavisen?

– Det stiller jeg meg undrende til. Jeg har sendt en epost til Grethe Metliaas og bedt om en forklaring på dette, sier ordføreren.

Les også:

Unntok brev fra offentlighet

Et brev uten en eneste taushetsbelagt opplysning ble unntatt offentlighet i forbindelse med tirsdagens formannskapsmøte.


Ba om redegjørelse

En annen ting rådmannen er blitt bedt om, er å komme med en henvendelse til pressen der hun redegjør for den oppståtte situasjonen med barnevernet i Orkdal.

Like før klokka halv fem onsdag ettermiddag kom pressemeldingen. Men mens pressemeldinger ellers er signert, og da gjerne med et telefonnummer man kan ringe for ytterligere opplysninger, var denne usignert. Avsender var kommunens kommunikasjonssjef, Anne Grethe Hovde. På kommunens hjemmeside er det Hovde som har signert pressemeldingen.

Sendte epost

ST ønsket i går å stille rådmannen noen spørsmål om pressemeldingen. I forbindelse med en samtale ST hadde med Gunnar Lysholm i går, ble vi anbefalt å kontakte Metliaas via epost, i og med at hun var opptatt i møter og lite tilgjengelig på telefon.

ST sendte da en epost med følgende spørsmål:

1. Hvorfor er pressemeldingen usignert? Slik den framstår, er Hovde det nærmeste man kommer en signering.

2. Står du for innholdet i pressemeldingen?

3. Den politiske ledelsen har bedt deg om å gå bort fra advokatinvolvering når det gjelder «Kristine». Hvorfor sier du da i Adresseavisen i dag at du likevel vurderer å engasjere advokat i saken?

4. Hvordan definerer du en varsler? Er ikke en varsler rett og slett en ansatt som tar opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen med sine overordnete? Og var det ikke nettopp det «Kristine» gjorde?

5. I STs saker siden forrige torsdag har vi brukt flere kilder. To av dem har fått fiktive navn; «Grete» og «Kristine». Hvorfor er det bare «Kristine» du har kritisert?

6. Er du fortsatt av den oppfatning at du vil vurdere å bruke advokat mot «Kristine»?

Rådmannens «svar»

I går ettermiddag mottok ST en epost fra Grethe Metliaas. I denne svarer hun på to av de seks spørsmålene. Når det gjelder de øvrige fire, avventer hun ytterligere kommentar».

«Når det gjelder pressemelding står den for min del. Vi engasjerer nå ekstern juridisk bistand for å få en uavhengig gjennomgang av de alvorlige anklagene som er framsatt.

Vi har bedt om at Fylkesmannen bidrar i en slik gjennomgang. En rapport etter gjennomgangen vil bli lagt fram for formannskapet så snart som mulig.

Jeg avventer derfor å komme med ytterligere kommentarer til vi har fått framlagt denne. Jeg har selvfølgelig ingen annen definisjon av varsling enn den som står i arbeidsmiljøloven.»

Ny mediestrategi?

ST vet at rådmann Grethe Metliaas denne uka har fått beskjed om å endre mediestrategien sin.

Pressemeldingen med redegjørelsen om status i barnevernsaken skulle være en del av denne nye strategien.

Men når ST tar kontakt og stiller spørsmål i sakens anledning, velger hun å la være å svare på de mest sentrale spørsmålene.

Les også:

– Jeg er rystet nå

– Hvordan kan hun ha mage til å reise på ferie når det stormer slik? Det er nesten som X-Files; man tror det ikke før man får se det.


Les også:

Ber rådmannen være mer ydmyk

Etter onsdagens formannskapsmøte har rådmannen fått klar beskjed fra politikerne om å opptre mer ydmykt.


Les også:

Rapport støtterkritikken

En ekstern rapport bekrefter Fylkesmannens kritikk av barnevernet i Orkdal.


Les også:


Les også:

Kritiske spørsmål fra kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Orkdal vil følge nøye med på utviklingen i barnevernet.


Les også:

- Fikk se en mer ydmyk rådmann

Rådmann Grethe Metliaas orienterte kommunestyret om status i barnevernsaken i går.


Les også:

Involvert i omstridt sak

Da Orkdal kommune skulle hente inn en ekstern og objektiv advokat for å gjennomgå Fylkesmannens tilsynssaker, valgte de en som hadde vært involvert i en omstridt barnevernssak.