– Vi ser alvorlig på situasjonen

Politisk og administrativ ledelse i Meldal har ikke fått noe informasjon fra Orkdal kommune om kritikkverdige forhold i barnevernstjenesten.

Are Hilstad ønsker ikke å si så mye om de kritikkverdige forholdene ved barnevernet i Orkdal før de har fått snakket med vertskommunen Orkdal. 

Nyheter

Det forteller Meldal-ordfører Are Hilstad.

Meldals barneverntjeneste har de siste årene vært en del av et interkommunalt samarbeid der Orkdal er vertskommune.

– Hva synes du om det som er kommet fram?

– Fra Meldals side vil vi om kort tid be om et møte med vertskommunen for å få en redegjørelse om det som er avdekket og hvilke grep som blir tatt, svarer en ordknapp Hilstad.

Ikke mottatt klager

– Kjente du til situasjonen slik den er beskrevet?

– Vi i Meldal har ikke fått noe informasjon fra vertskommunen om kritikkverdige forhold i barnevernstjenesten eller om Fylkesmannens tilsyn, sier Ap-ordføreren.

– Har du som ordfører noen gang fått klager eller innspill om barnevernet fra brukere/pårørende/politikere?

– Nei, jeg har ikke i min lille tid som ordfører blitt kontaktet av noen som har fortalt om kritikkverdige forhold i tjenesten.

– Ikke i media

– Hva vil du gjøre i denne saken – på vegne av Meldal kommune?

– Det er klart vi ser alvorlig på situasjonen. Men utover det har jeg ingen kommentarer nå før vi har fått til et møte med Orkdal kommune. Jeg ønsker at vi tar dialogen med vertskommunen for tjenesten på en ordentlig måte, ikke i media, sier Hilstad.

– Det er nå gått over ei uke siden saken ble kjent. Hva synes du om at Orkdal ennå ikke har informert Meldal om saken? Burde de ikke gjort det med en gang?

– Jeg er kjent med at rådmannen i Orkdal var på ferie da nyheten sprakk i media. Dermed tok det også noen dager før det ble møter med det politiske nivået i egen kommune. Vi som er en del av et vertskommunesamarbeid, kan akseptere at det tar litt tid før vi blir orientert. Når det er sagt, så er det en helt annen ting at vi ikke ble informert om situasjonen på et tidligere tidspunkt, sier han.

Tillit?

– Har du tillit til at rådmannen i Orkdal, som er ansvarlig for de kritikkverdige forholdene i barnevernet, klarer å rydde opp i saken?

– Per i dag kjenner jeg saken bare ut i fra det som framkommer i media. Jeg ønsker derfor ikke å uttale meg ytterligere før vi har fått avholdt et møte med Orkdal kommune, annet enn at vi ser alvorlig på det som er framkommet. Det som er viktig er at vi i samarbeidskommunene får samme informasjon og redegjørelse som det politiske nivå i vertskommunen får. Det forventer jeg skjer når vi får til et møte. Og de spørsmål vi har, tar vi i møtet og ikke i avisa, svarer Hilstad.