Ønsker redegjørelse om barnevernet

Jon P. Husby 

Nyheter

SKAUN: Ordfører Jon P. Husby orienterte kommunestyret kort om statusen i forhold til barnevernet i Orkdal, der ST har avdekt kritikkferdige forhold. Han har hatt kontakt med orkdalsordføreren og avventer en rapport fra rådmannen i Orkdal neste uke.

– Dette er vanskelig. Det er en del veldig sensitive saker samtidig som vi ser en betydelig økning av ressurser til barnevernet. Det er viktig at vi ser hva det brukes til, og at de som skal motta tjenestene gjør det på en korrekt møte, sa Husby. Han sa også at de ønsker at noen fra barneverntjenesten kommer og redegjør for situasjonen. Orkdal overtok ansvaret for barnevernet i Skaun fra 1. januar 2011.

Les også:

Spør om barnevern

Barnevernet i Orkdal blir tema også i kommunestyret i Skaun i dag. Orkdal har ansvaret også for barnevernet i Skaun, Meldal og Agdenes.