– Jeg er rystet nå

– Hvordan kan hun ha mage til å reise på ferie når det stormer slik? Det er nesten som X-Files; man tror det ikke før man får se det.
Nyheter

Fremskrittspartiets gruppeleder i Orkdal, Torstein Larsen, bruker sterke ord om rådmannens ferieavvikling.

Kritikk i formannskapet

Dette kommer i tillegg til flere andre forhold som rådmannen er blitt kritisert for etter at denne saken ble avdekket i ST 11. oktober.

I det ekstraordinære formannskapsmøtet forrige tirsdag ble rådmannen bedt om å være mer ydmyk, hun fikk kritikk for ikke å se alvoret i saken, hun ble kritisert for at hun hadde koblet inn advokat mot en varsler, og hun ble bedt om å opptre annerledes overfor media.

Flere politikere og ansatte i Orkdal sier til ST at de ikke ser at rådmannen har tatt de klare oppfordringene fra formannskapet ad notam.

ST har tatt kontakt med alle gruppelederne i Orkdal for å høre om de mener Grethe Metliaas er rett person til å lede den oppryddingsprosessen barnevernet står overfor.

«Mot stupet»

Torstein Larsen er en av dem som har vært kritisk til rådmannens håndtering av barnevernsaken. Da ST i går fortalte ham at ordføreren har reist på ferie, ble han svært overrasket.

– Rådmann Grethe Metliaas ble enstemmig tilsatt av kommunestyret, og jeg har flere ganger gitt rådmannen ros for arbeidet hun har gjort for kommunen. Jeg har sagt: Hold fram som du stevner. Men om hun holder fram som hun stevner i denne saken, vil tilliten til henne være på vei mot stupet.

– Viser ikke ydmykhet

Larsen viser til de mange medieoppslagene som har vært siden 11. oktober, og mener det er rådmannens ansvar å ta grep som gjør at alt kommer på bordet.

– Hun må få fram sannheten, fortelle hva som er gjort og hva som skal gjøres. Hun må være ydmyk og ta på seg ansvar for feil. En slik ydmykhet har hun så langt ikke vist. Om hun ikke griper fatt i dette, mister hun fort tilliten, og da er man ute å kjøre.

– Jeg er rystet

Torstein Larsen fatter ikke at rådmannen har kunnet ta ferie mens saken er på sitt heteste.

– Hvordan kan hun ha mage til det? Hvordan kan hun ha feriemodus når det stormer slik? Det er forkastelig, og det viser at hun ikke tar dette alvorlig nok.

– Har du tillit at hun er den rette til å lede oppryddingsarbeidet?

– Det er flere som stiller det spørsmålet. Jeg kan verken si ja eller nei, men jeg er i tvil. Og spesielt når man slipper saken og drar på ferie. Jeg reagerte også på at hun kom så sent på banen. Selv om hun hadde ferie da oppslagene kom, burde hun ha sluppet det hun hadde i hendene og kommet seg til Orkdal. Hun burde i alle fall kontaktet avisa. Men hun var stille som mus. Jeg er rystet nå, sier Larsen.

Lederansvar

Ivar Konrad Gangås er Kristelig folkepartis gruppeleder i Orkdal, og han var blant dem som var klarest i sin kritikk av rådmannen under det ekstraordinære formannskapsmøtet i forrige uke.

Gangås har i mange år vært leder i barnevernets klientutvalg, og kjenner derfor godt til de utfordrende oppgavene barnevernet står overfor.

– Det er svært viktig at saksbehandlere på «golvet» ikke gjøres til syndebukker i denne saken. Dette er et lederansvar, og det er rådmannen som må ta ansvaret. Og det er ikke akseptabelt at det gikk et halvt år før dette kom fram til oss politikerne.

«Er i tvil»

Han reagerer sterkt på at hun har reist på ferie akkurat nå.

– Det er veldig betenkelig at rådmannen ikke er tilgjengelig i denne sårbare situasjonen. Det er av og til at den som sitter med ansvaret må endre sine planer. Det handler om å ta ansvar i en vanskelig situasjon. Nå er vi inne i en veldig viktig fase. At hun da velger å reise bort, liker jeg dårlig.

– Har du tillit til at rådmannen er rett person til å lede oppryddingsarbeidet?

– På bakgrunn av at hun drar på ferie, må man kunne stille spørsmål ved om hun har kontroll på situasjonen.

– Betyr det at du er i tvil?

– Ja, jeg er det.

Ukjent med ferie

Anja Tjelflaat er leder for Småbylista i Orkdal. Hun har fremdeles tillit til at rådmannen tar hånd om oppryddingsarbeidet.

– Nå er det et nytt formannskapsmøte på onsdag, og rådmannen har fått noen oppgaver som skal løses. Og jeg har tillit rådmannen leverer i henhold til det vi har bedt om.

– Hvordan reagerer du på at hun har reist på ferie?

– Det hadde jeg ikke kjennskap til, og jeg forholder meg til formannskapet.

Vil ikke kommentere

Ordfører Gunnar H. Lysholm (Orkdalslista) har til flere medier uttalt seg kritisk om rådmannens håndtering av flere aspekter ved barnevernsaken.

– Er rådmannen den rette til å lede det forestående oppryddingsarbeidet, Lysholm?

– Det har gått fem dager, så jeg synes det er for tidlig å uttale meg om det.

– Hva synes du om at hun har reise på ferie?

– Det vil jeg heller ikke kommentere.

Vil avvente

Joar Syrstadeng (Høyre) sier til ST at han inntil videre har tillit til at rådmannen rydder opp i barnevernsaken.

–Jeg vil avvente onsdagens formannskapsmøte før jeg uttaler meg ytterligere om saken.

Har tillit

Varaordfører Oddbjørn Bang (Sp) sier han fremdeles har tillit til at rådmannen ordner opp.

– Vi har sagt at rådmannen skal lede dette arbeidet, og jeg ser ingen grunn til at vi skal endre på det.

– Hva reagerer du på at hun reiser bort på ferie?

– Det har jeg ingen kommentar til. Jeg regner med at arbeidet blir ivaretatt av andre i rådmannens stab.

Ivaretas av andre

Arne Grønset (Venstre) presiserer at politikerne ikke har noen andre å forholde seg til enn rådmannen.

– Når formannskapet drøfter dette, forholder vi oss kun til rådmannen. Når det gjelder denne saken, har vi bedt om å få tilbakemelding ganske fort. Det blir en orientering i formannskapet onsdag, og det er bra, sier Grønset

Når det gjelder rådmannens ferie denne uka, har Grønset følgende kommentar:

– Det var ikke det mest heldige tidspunktet. Men jeg har forstått det slik at saken blir ivaretatt av andre i rådmannens stab.

Arbeiderpartiets gruppeleder i Orkdal, Berit Solem, svarer følgende på STs spørsmål om Grethe Metliaas har tillit som den som skal lede oppryddingsprosessen i barnevernet i Orkdal:

– Ordføreren har i dag informert om at det vil bli lagt fram en statusrapport i formannskapsmøte på onsdag i forhold til hva som er gjort og vil bli gjort for å komme til bunns i saken. Jeg forventer at den viser at rådmannen ser alvorlighetsgraden i saken og at kommunen forholder seg til sine egne retningslinjer når det gjelder håndtering av varslere. Når jeg har fått denne informasjon, vil jeg kunne besvare spørsmålet om tillit, sier Solem.

«Svært urovekkende»

Hun peker på at mye har vært svært urovekkende i denne saken.

– Jeg stiller spørsmål ved dialogen mellom administrativ og politisk ledelse. Det er bekymringsfylt når dette er noe som bare nevnes i forbifarten. Jeg setter derfor spørsmålstegn ved kommunens rutiner og holdning. Det samme gjelder rådmannens bagatellisering av innkallingen til Fylkesmannen og rådmannens varsel om bruk av advokat i forhold til en varsler.

– Hvordan reagerer du på rådmannen reiser på ferie i en slik situasjon?

– Jeg synes det er uheldig, og jeg forventer at rådmannen har tatt nødvendige grep slik at saken ikke blir satt i bero av den grunn.

Det har ikke lyktes ST å komme i kontakt med SVs gruppeleder, Siv Åse Syrstad.

Les også:

Behandles i kontrollkomiteen

Torsdag skal kontrollkomiteen i Orkdal behandle barnevernsaken. Dagen før vil det bli en orientering i formannskapet.